Bevara Kompanirullan!

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1927:2 (årgång 1).

Den är värd att gömmas! Den skriver NK:s historia och därmed även er egen. Och den kommer mer och mer att innehålla verkligt goda artiklar av bestående värde. Den är ett språkrör för NK-andan, för allt det som är säreget för NK.

Red. kommer att se till, att vid årets slut trevliga pärmar kunna erhållas till ett billigt pris. För dem, som eventuellt obe­tänksamt kastat bort första numret, må till tröst meddelas, att ännu ett antal exem­plar finnas reserverade för komplettering.

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1927:2 (årgång 1).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *