Birger och Fredrik Ljungström

Bröderna Birger och Fredrik Ljungström tog var för sig eller tillsammans ut 333 patent.

Birger Ljungström (1872-1948) fick sitt första 1892 patent på en frihjulsmekanism vilken låg till grund för Svea-velocipeden som han utvecklade tillsammans med Fredrik Ljungström (1875–1964). Den tillverkades under några år i Liljeholmen utanför Stockholm. Ett försök att starta tillverkning i Storbritannien misslyckades dock, trots stöd från Alfred Nobel.

År 1908 startade bröderna ett företag i Stockholm för att utveckla en ny ångturbin som Birger hade uppfunnit. Ljungströms dubbelrotationsturbin blev en stor framgång och 1913 bildades Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (Stal) i Finspång. År 1916 förvärvade Asea aktiemajoriteten i Stal och 1959 slogs Stal samman med AB de Lavals Ångturbin till Stal-Laval. I dag utvecklar och tillverkar Siemens ång- och gasturbiner i Finspång.

Bröderna slutade på Stal 1916 men de kom senare att knytas till företaget. Från 1945 till sin död var Birger Ljungström konsult åt Stal för att, tillsammans med Curt Nicolin, medverka i utvecklingen av en jetmotor. Fredrik Ljungström var 1960–1963 konsult åt Stal-Laval för att medverka i utvecklingen av stora ångturbiner.

Fredrik Ljungström med hustru

Fredrik Ljungström till höger.

Andra framgångsrika uppfinningar

Bröderna Ljungström gjorde också flera andra uppfinningar. Många blev kommersiella misslyckanden men några var framgångsrika, till exempel Fredrik Ljungströms energibesparande luftförvärmare som har installerats i många ångpanneanläggningar runt om i världen. Hans teknik för oljeutvinning ur skiffer fick betydelse för Sveriges energiförsörjning under andra världskriget. Fredrik Ljungström konstruerade också en berömd segelrigg.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *