Bröderna Hedlund

Under andra halvan av 1800-talet inträffade den mest genomgripande förändringen av järnhanteringen sedan medeltiden. Genom götstålsprocesserna omvandlades stålframställningen från hantverk till storindustri.

Detta skapade bland annat förutsättningar för en förnyelse av byggnadskonsten genom stora byggnadsverk med bärande stålkonstruktioner. Eiffeltornet i Paris och de första skyskraporna i Chicago och New York var några pionjärverk från 1800-talets sista decennier.

I Sverige kom företaget Bröderna Hedlund att bli ledande stålbyggare. Företaget grundades i Stockholm 1911 av bröderna Petrus och Jonathan Hedlund. Jonathan ledde verkstadsarbetet till sin död 1940 och Petrus var företagets direktör fram till 1951. Även deras syskon Ellen, Olle och Sven kom att arbeta i företaget. Syskonens far hette Jonas O. Hedlund och var bruksbyggmästare vid Munkfors Bruk i Värmland.

Inledningsvis utförde Bröderna Hedlund mindre ornaments- och byggnadssmide men redan efter ett par år började företaget leverera stora stålkonstruktioner för bland annat industribyggnader och broar runt om i landet. Många av de märkesbyggnader som uppfördes i Stockholm under 1900-talet bars också upp av Hedlunds stålkonstruktioner, bland annat Katarinahissen, Stadsbiblioteket, Konserthuset och Wenner-Gren Centers höghus.

Exteriör vy över nybyggda, förmodligen ännu ej invigda anläggningen, som byggdes som gästhotell för utländska forskare 1961. Fotograf: Gösta Nordin. Gösta Nordins historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Petrus Hedlund var under 40 år den dominerande gestalten i företaget och kallades i pressreferaten för ”landets störste smed”. Han var en framgångsrik affärsman som med stor skicklighet parerade flera lågkonjunkturer. En orsak till detta var att han inte tog stora risker under de goda tiderna utan skapade tillräckliga buffertar för att klara lågkonjunkturerna. Han lyckades också lägga om företagets produktionsinriktning i takt med marknadens förändringar.

År 1961 köptes Bröderna Hedlund av Grängesbergsbolaget som framförallt var intresserat av det stora rörverk som Bröderna Hedlund då uppförde i Jordbro söder om Stockholm. Grängesbergsbolaget hade nämligen fått en stor sovjetisk order på gasrör.

År 1968 bytte Bröderna Hedlund namn till Gränges Hedlund. Under 1970-talet drabbades Grängesbergsbolaget av mycket stora problem och Gränges Hedlund ståldivision såldes 1986 till statliga Finnboda varv i Nacka. År 1991 gjorde Finnboda konkurs.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *