Broströms

Axel Broström (1838–1905) startade fraktfart i Kristinehamn, Värmland, 1865 med galeasen Mathilda, namngiven efter hustrun. Framförallt transporterades järn från de värmländska bruken till Göteborg.

Rederiverksamheten expanderade och 1882 flyttade Broström sin verksamhet till Göteborg. 1890 bildades rederiet Tirfing som sedan blev koncernens moderbolag.

Axels son Dan Broström (1870-1925) började som bokhållare i faderns firma 1890 och upptogs som delägare åtta år senare. 1905 avled Axel Broström och Dan fick då överta hela ansvaret för verksamheten. Han kom att grunda och leda flera rederier som drev linjesjöfart till andra kontinenter, bland annat Svenska Ostasiatiska Kompaniet 1907 och Svenska Amerika Linien 1915. Det senare företaget blev berömt för de eleganta vita passagerarfartygen som gick till New York.

Sjöfartsminister

Broström köpte Eriksbergs varv 1915 och året därpå största delen av Götaverken. Han bidrog starkt till varvsindustrins utveckling i staden. Dan Broström var engagerad i ett stort antal företag och organisationer i Göteborg. Han satt även i stadsfullmäktige och riksdag och arbetade där för insatser som skulle främja sjöfartens utveckling. Åren 1914-17 var han sjöfartsminister.

Uppskattningsvis hade Broström ungefär 200 styrelseuppdrag och var inblandad i det mesta som rörde stadens sjöfart och affärsliv. Därför var det ett hårt slag, inte bara för de egna företagen, när Dan Broström omkom i en trafikolycka 1925.

Interna stridigheter

När Dan Broström dog var sonen Dan-Axel Broström (1915-76) bara tio år, varför Dans änka Ann-Ida Broström (1882-1965) kom att bli dynastins ledande person. Dan-Axel blev sedermera vd/ordförande i Broströmkoncernens moderbolag 1949-73.

Broströmkoncernen drabbades hårt av varvskrisen på 1970-talet genom sitt ägande i Eriksbergs och Lindholmens varv. Dessutom drabbades företaget av förlamande strider inom ägardynastin. Broströms hamnade i kris och tvingades sälja sitt linjenät till Transatlantic 1984.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *