Carin Stoeckmann – Byggmästar’n i Skåne

Carin Stoeckmann tog över som vd efter sin far i en manligt dominerad bransch som hon aldrig tänkt satsa på. Hennes mål blev att utveckla ett företag utan hierarkier. Hon tror att tilltron till medarbetarnas ansvar bidragit till att familjeföretaget expanderat i en omtumlande snabb takt.

Carin Stoeckmann hade inga planer på att välja byggbranschen när hon läste ekonomi och ledarskap på universitetet. Arbetsmarknaden ropade inte efter nyutexaminerade ekonomer, så när hennes far Christer Dahlén behövde hjälp med arbetsmiljöfrågorna, började hon 1996 i hans företag, Byggmästar’n i Skåne.

Det är ett mycket framgångsrikt företag, som han startade 1993 i Landskrona och som sedan dess positionerat sig i stora delar av Skåne. Hösten 2004 fanns företaget på tredje plats på Svenska Dagbladets lista över företag som visat tillväxt och lönsamhet under en tioårsperiod. Då hade Byggmästar’n haft en tillväxt på över 57 procent per år. Efter tio år i företaget efterträdde Carin Stoeckmann sin far som vd 2005.

– Jag upptäckte att byggbranschen är otroligt rolig att jobba i. Den är föränderlig och spännande.

Carin Stoeckmann har samma intresse för ekonomi och lönsamhet som sin far, och har även byggt vidare på den platta organisation som han införde och vidareutvecklat den på sitt sätt.

Under hennes fem år som vd har framgångarna fortsatt. Hösten 2008 utsåg Dagens Industri Byggmästar’n i Skåne till Gazellföretag med god tillväxt och lönsamhet. Företaget har högsta kreditvärdighet med trippel A–diplom och mycket låg riskklass, enligt kreditupplysningsföretaget UC. År 2009 hade bolaget 175 medarbetare och omsatte en halv miljard kronor, vilket innebär att både personal och omsättning mer än fördubblats sedan starten.

I stället för hierarkier och byråkrati finns ett stort individuellt ansvar för att problem ska lösas. En modell som, enligt Carin Stoeckmann, lagt grunden för framgångarna.

– Det viktiga är inte hur man löser problem, utan att man hittar ett sätt att nå målet.

Hon anser att Byggmästarn’n i Skåne med sin organisation skiljer sig från de flesta företag i branschen. Nyanställda som är vana vid befattningsbeskrivningar har i början svårt att växa in i en miljö som styrs på annat sätt.

– Att anställa en person är inte bara att skriva kontrakt och säga välkommen, utan det handlar om att få in den personen i organisationen fullt ut. Och det tar ett till två år. Carin Stoeckmann säger att hon ständigt måste värja sig mot att nyanställda föreslår skriftliga rutiner som de är vana vid från tidigare arbetsplatser.

– Då har de inte förstått vårt koncept att jobba. Så jag får streta mot hela tiden, mot policys och befattningsbeskrivningar på trettio sidor … Jag vill inte hamna där.

Framgångsmodell

Där andra vd:ar säkert skulle ha sagt ” jag”, säger Carin Stoeckmann konsekvent ”vi” när hon berättar om resultaten. Och hon är väldigt nedtonad på företagets hemsida och i verksamhetsberättelsen.

– Ja, jag är ju en i kedjan, men jag är inte ensam. Ingen vd är ensam i en prestation. När vi pratar internt handlar det om att vi är ett team som ska leverera någonting.

För henne är det ett modernt, snarare än ett kvinnligt ledarskap.

– Det finns nog killar i min ålder, som också tänker likadant.

Carin Stoeckmann anser också att hierarkierna är på väg ut och att Byggmästar’n i Skåne inte hade klarat sin snabba expansion med en traditionell organisation.

– Jag tror inte att de företag som präglas av en hierarki kan förändra sig, men att nystartade bolag med unga ledare kan ha ett annat tänk.

När Carin Stoeckmann tillrädde som vd genomfördes också ett större generationsskifte, där inte bara vd utan även avdelningscheferna byttes ut.

– Vi hade förberett detta i ett och ett halvt år, så alla inblandade visste om det, både de som skulle lämna och de nya som skulle komma. De som lämnade sin post är fortfarande kvar i företaget, har varit med i generationsskiftet och utvecklat oss.

Carin Stoeckmann har känt ett värdefullt stöd både från nya och tidigare avdelningschefer, som peppat och stöttat. Samma stöd har hon också fått från sin far som är styrelseordförande i bolaget.

– Han är en väldigt bra mentor men blandar sig inte i och berättar inte hur jag ska göra, utan ber mig att själv komma med förslag. Då säger jag, att jag tror att jag vill lösa det så här och får till svar, ”då tycker jag du ska göra det”. Han är en väldigt bra mentor.

Ibland har de olika uppfattningar, men det blir enligt Carin Stoeckmann inga kontroverser. Argumentera måste man göra, anser hon, och hon vill att det ska vara högt i tak.

– Jag tycker att det fungerar bra. Jag har ju växt upp med ett familjeföretag, då skiljer man på sak och person. Hon kände sig trygg redan från början som vd och var inte orolig för att inte klara den nya rollen.

– Jag fick lära mig långt innan jag blev vd att det blåser på toppen. Och det

gör det, man står ensam i ett beslut eller när ingen annan vågar stå för det.

Vill ta ansvar

Hon säger att den starkaste blåsten kommer inifrån och minns då byggbranschen var i en rejäl svacka i början av 1990-talet. Då gällde det att fatta en del beslut som inte alla gillade.

– Jag visste att tar jag inte de besluten nu, kan det vara förödande för företaget. Men jag vill vara chef, ta ansvar och jobba med utveckling och då finns det här med.

Dessutom, betonar hon, är det roligt med utmanande situationer och även om det blåser tycker hon inte det är jobbigt.

– Jag har lärt mig oerhört mycket och lär mig något nytt varje dag. Ja, jag tycker det är jätteroligt att driva företag.

När Carin Stoeckmann ska beskriva den första tiden sammanfattar hon den som omtumlande.

– Jag visste inte när jag klev in som vd att vi skulle växa i den takt vi gjorde. Och det är oerhört omtumlande att leva i en sådan tillväxt, men också kul. Samtidigt är det skönt att inte veta facit alltid, utan att man själv skapar det.

Även om hon betonar att expansion är viktigt, är lönsamheten det viktigaste och ett måste för varje projekt. För henne innebär tillväxt att administrationen inte är tillräckligt stor för den volym bolaget har i produktionen.

– Då har man hela tiden en intern press på att hitta effektiva lösningar, både i administrationen och i produktionen. Det skapar dynamik i företaget.

Själv driver hon på och vill förändra i både företaget och branschen. Hon vill få bort det som hon beskriver som en barriär mellan tjänstemän och hantverkare i byggbranschen, och arbetar för löneförhandlingar en gång om året i stället för löpande. Byggbranschen är mansdominerad och Carin Stoeckmann är en av ganska få kvinnliga vd:ar i branschen, men hon ser en förändring i chefsstrukturen.

– Problemet med statistik och media är att det ofta handlar om antalet vd:ar men det finns ju många nivåer innan en vd. Och där ser i alla fall jag en förändring.

Carin Stoeckmann arbetar också för att få in fler kvinnliga tjänstemän i företaget.

– Men kvinnliga hantverkare har vi inte en enda. Vi hade gladeligen haft det, men då måste de ju söka jobb hos oss först. Och så måste det finnas utbildade, men det finns det nästan inte alls

Hon pratar gärna med kvinnor i branschen om rollen att vara kvinna i ledande befattning. Men det verkliga problemet tycker hon är balansen mellan familjeliv och företag, att vara vd och mamma.

– Det är det svåraste. Och så jobbar man väldigt mycket och jämför sig med andra duktiga mammor, utan att veta om de jobbar deltid.

Innan Carin Stoeckmann tog jobbet som vd diskuterade hon och hennes man, även han anställd i Byggmästar’n i Skåne, fram en lösning så att hon inte skulle jobba dubbelt.

– Båda hämtar från skolan, båda vet hur tvättmaskinen fungerar, båda lagar mat och båda städar. Det finns inget schema som säger hur vi ska göra, men båda jobbar i hemmet. Och jag får inte lägga mig i hur han gör det och han lägger sig inte i hur jag gör.

Balans i familjen är grundläggande för Carin Stoeckmann, något hon tar upp när hon berättar om sitt jobb för unga.

– Det är inte så himla märkvärdigt att vara kvinna i byggbranschen. Utan det svåra är att få balans mellan familjeliv och vår bransch, alltså att jobba i den roll jag har. Men det är inte märkvärdigare för en kvinna i byggbranschen än för en man. Hennes råd till unga är att de inte ska berätta i förväg vad de ska prestera, utan låta prestationen tala för sig själv för att vinna förtroende.

För mig innebär det att man brinner för sitt företag, är affärsmässig, kreativ och driver på.

Carin Stoekmann om entreprenörskap.

Ur Stråhattar och batterier: En bok om kvinnors entreprenörskap då och nu (Förlaget Näringslivshistoria 2010)

Text: Björn Edsta

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *