Carl August Kullgren

Carl August Kullgren (1793-1851) var köpman och redare i Uddevalla. När hans fader dog 1809 fick Carl August som 16-åring överta ansvaret för familjens lilla handelsrörelse.

Han kom att utveckla den betydlig, bland annat som pionjär för svensk havreexport till England.

Vid ett besök i Tyskland 1842 fick han idén att exportera släta stenblock av bohusgranit till anläggningsarbeten som ersättning för de otympliga stenar som han där såg användas. Samma år startade Kullgren, tillsammans med kanalbyggaren Nils Ericson, Bohusläns första exportstenhuggeri på Bohus-Malmön. Syftet var dels att tillverka sten till Trollhätte kanal, dels att utveckla en ny svensk exportnäring.

Efter C.A. Kullgrens död 1851 blev hustrun Ulrika ägare av stenbolaget som då fick namnet Granit AB C.A. Kullgrens Enka. Det kom att driva stenhuggerier på många platser i södra Sverige och Norge. Vid 125-årsjubileet 1967 var Kullgrens Enka Europas största stenindustri. Tio år senare gick det i konkurs och då upphörde verksamheten på Malmön.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *