Carl Fredrik Wærn

Dalslands mest betydelsefulle bruksägare var Carl Fredrik Wærn d.ä. (1787-1858), kallad ”Kungen på Dal”. Sonen Carl Fredrik Wærn d.y.(1819-99) fullföljde faderns engagemang i näringsliv och politik.

Han kom från dalsländsk bruksmiljö och flyttade 1813 till Göteborg där han grundade en exportfirma för trä och järn som alltjämt existerar. Tio år senare förvärvade han Bäckefors bruk och herrgården Baldersnäs, där han under 1830-talets svåra missväxtår lät anlägga en ståtlig engelsk park som nödhjälpsarbete. Han bidrog till att utveckla sågverksnäringen i regionen när Storbritannien 1849 övergick till en frihandelspolitik som skapade goda exportmöjligheter för Sverige.

Ledande liberal

Wærn var pådrivande för Dalslands kanal, även om den byggdes först efter hans död. Under 1840-talet var Carl Fredrik Wærn en av de ledande liberalerna i riksdagen och arbetade där för näringsfrihet och demokratisering. Hans devis var: ”Icke förakta de små och icke rädas de stora”.

Sonen Carl Fredrik Wærn d.y. (1819-99) fullföljde faderns engagemang i näringsliv och politik, bland annat genom att inrätta Dalslands första träsliperi i Dals Långed 1871. Han var vd i Dalslands kanal under byggtiden 1864-68. Wærn var ivrig frihandelsvän och den främste i riksdagen att kämpa för de svenska judarnas rättigheter. Som finansminister 1870-74 drev han igenom den skandinaviska myntunionen 1873 baserad på guldmyntfot.

Carl Fredrik Wærn d.y.
Carl Fredrik Wærn den yngre.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *