Carl Georg Stjernswärd

Flera av de viktigaste svenska jordbruksreformatorerna var verksamma i Skåne. En av dem var Carl Georg Stjernswärd (1767-1825) på Engeltofta gods norr om Ängelholm.

1793 övertog han Engeltofta efter fadern. Godsets gav inte särskilt hög avkastning med de metoder som då användes varför Stjernswärd insåg att jordbruksrörelsen måste reformeras.

Stjernswärd hade genom Thomas Erksine kommit i kontakt med den jordbruksutveckling som pågick i Skottland. Erskine var född i Skotland och verkade under flera decennier som affärsman i Göteborg innan han 1799 blev 9th Earl of Kellie och återflyttade till Skottland.

Thomas Erskine medverkade till att skotska jordbruksexperter, mekaniker, smeder och plogdrängar med verktyg och redskap sändes till Engeltofta 1803. Skottarna leddes av den erfarne jordbrukaren Alexander Hall. Samma år uppfördes en fabrik för tillverkning av jordbruksredskap på Engeltofta, den första i sitt slag i Sverige. Härifrån levererades bland annat tröskmaskiner, hackelsemaskiner, plogar och harvar. Viktigast var de nydanande plogarna med vändskiva av järn som hade konstruerats av engelsmannen James Small. De kunde köras med bara en dragare och klarade ändå de tunga lerjordarna i nordvästra Skåne.

Stjernswärd lade även om driften på godset till sexårig växtföljd. Stora arealer nyodlades. Ett mejeri och två tegelugnar anlades; därtill tre brännerier för tillverkning av brännvin gjord på potatis från godset. Stora investeringar gjordes i ekonomibyggnader, bostadshus och vägar.

Stjernswärds initiativ var mycket avancerade för samtiden och han mottog intresserade besökare från Sverige och andra länder. Men han motarbetades av många som uppfattade hans idéer som farliga. Sockenprästen fick exempelvis Stjernswärd bötfälld när han började med täckdikning på sina marker.

Stjernswärd skapade ett mönsterjordbruk med mycket hög avkastning. Men han tog stora lån och tvingades 1819 att sälja Engeltofta. Köpare var Karl XIV Johan. Stjernswärd dog utfattig i Stockholm sex år senare.

Men vid den gamla landsvägen i Engeltofta reste deltagarna på ett lantbruksmöte i Ängelholm 1855 en obelisk till minne av jordbrukspionjärens insatser. På stenen står att läsa: ”Med omdöme före sin tid och klar blick i framtiden tillämpade han en ny lanthushållning i så allmänt gagnelig riktning, att han förvärvat sig ett välförtjänt rum bland utmärkte medborgare.”

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *