Carl Herslow

En av de mäktiga bankmännen i Skåne var Carl Herslow (1836-1933) som var styrelseordförande i Skånes Enskilda Bank.

Carl Herslow var en företagsam person inom många områden. Det har sagts att han under sin verksamma tid var ”ungefär ett och detsamma”. Han var med och grundade Sydsvenska Dagbladet 1870 och tillhörde sedan i 50 år dess ledning som chefredaktör, vd och styrelseordförande.

Stort inflytande i Malmö

Han var van talman i riksdagens andra kammare och ordförande i Malmö stadsfullmäktige. Som publicist och politiker arbetade Herslow för näringsfrihet och frihandel och han blev frihandelsvännernas främste talesman i andra kammaren under tullstriden på 1880-talet.

Citat av Carl Herslow:

Efter tullvännernas seger höll Carl Herslow den 21 april 1888 ett anförande i kammaren då han bland annat sade följande:

”Den långa kampanjen är ändad. Protektionisterna hafva intagit landet. De har marscherat fram öfver vårt näringslifs alla områden, brandskattande öfverallt utan hänsyn till dessa näringars böner om förskoning; och åt de många små, åt befolkningens stora massa, har frammarschen lemnat efter sig – hvad krigen ju oftast lemna efter sig – förknappade näringstillgångar och fördyrad tid.”

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *