Christina Piper

Christina Piper (1673-1752) är en av de mest betydelsefulla kvinnliga företagsledarna i skånsk historia.

Hon var dotter till den förmögne affärsmannen Olof Törnflycht och ingick 1690 äktenskap med den 26 år äldre Carl Piper. År 1700 lämnade maken landet för att tillbringa resten av livet i krigståg och krigsfångenskap. Christina kunde med stor skicklighet förvalta och utvidga familjens egendomar. Hon instiftade sex fideikommiss*  som till största delen ännu är i familjens ägo.

Skånes största företag

År 1725 förvärvade hon det krisdrabbade alunbruket i Andrarum och kunde genom god organisationsförmåga och finansiella tillgångar få ordentlig fart på verksamheten. Alun användes för bland annat färgning, garvning, pappersframställning och medicinska ändamål samt som bränsle. Christina Piper gjorde Andrarums bruk till Skånes största företag med 900 anställda.

I brukets närhet lät Christina Piper 1740 uppföra slottet Christinehof. Även om hon tämligen oinskränkt härskade över brukets arbetare lät hon bygga både skola och sjukhus åt dem. Hon införde också ett eget myntsystem på bruket.

*Fideikommiss = egendom som ska hållas samman och ärvas inom släkten.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *