Christopher Polhem

Det svenska bergsbruket hade stort behov av uppfinnare och tekniker som kunde lösa allehanda problem inom gruvdrift, metallurgi, energi- och transportsystem.

Den mest välkände bergsbruksteknikern var ”den svenska mekanikens fader” Christopher Polhem (1661-1751; före adlandet 1716 Polhammar). Någon ordentlig utbildning fick han inte som ung. Men han lärde sig på egen hand den praktiska mekanikens grunder, bland annat genom att reparera klockor. År 1687 fick han möjlighet att studera vid Uppsala universitet och blev mycket uppmärksammad efter att ha lyckats laga det stora astronomiska uret i domkyrkan, som stått stilla i över hundra år.

Åren 1700-1716 var han konstmästare i Falu koppargruva. Polhem gjorde flera banbrytande konstruktioner inom gruvdriften, till exempel pumpar och uppfordringsverk. Särskilt betydelsefull var hans förbättring av stånggångarna. Han konstruerade även broar, dammar, slussar, valsverk, textil- och jordbruksmaskiner samt polhemslåset vars principer används i moderna patentlås. Den stora fartygsdockan i Karlskrona och slussen i Söderström, Stockholm var några viktiga anläggningar.

Först med massproduktion

Hans kanske märkvärdigaste insats gjordes vid Stjernsunds manufakturverk i Dalarna, som han grundade år 1700. Där tillverkades en lång rad produkter med hjälp av mer eller mindre automatiska vattendrivna maskiner, bland annat valsverk. Detta var troligen världens första försök med kommersiell massproduktion av tallrikar, knivar, lås, urverk etcetera. I tallriks- och bägarfabriken fanns 21 vattendrivna hammarverk som kunde arbeta helt utan mänsklig insats. Det skulle dröja hundra år innan något liknande utvecklades på andra håll i Europa och USA.

Polhem hade trots, eller kanske på grund av, sin genialitet som uppfinnare och konstruktör ofta svårt att få sina idéer förverkligade och affärsprojekten framgångsrika. Många bergsmän tyckte hans innovationer var för radikala och riskabla. Arbetare var rädda för att mista jobbet genom de automatiska maskinerna. De skråbundna hantverkarna ogillade fabrikstillverkade komponenter.

Liberala idéer för ekonomin

Det fanns under Polhems tid ingen kommersiell infrastruktur för dem som sökte skapa helt nya affärsprojekt. Polhem var en av de första som i Sverige gav uttryck för mer liberala idéer på det ekonomiska området. Till Polhems svårigheter hörde också att han, i likhet med många andra geniala uppfinnare, splittrade sig på för många olika projekt. Även om det förvisso fanns flera produkter på Stjärnsund som blev ekonomiskt framgångsrika, så skapade det mycket omfattande produktprogrammet oundvikligen ekonomiska svårigheter.

Citat av Christopher Polhem:

”Det har i alla tijder och orter blifvit skattad för besta Statzmaxim att låta handel och vandel niuta sitt fria och obehindrade lop, ty der igenom hafva land och Städer sitt retta florisanta vellstond. Men så snart man aldrig så lijtet begynt qvackla med honom på nogot sett som strijder emot dess loflighet, så har bladet vent om till anat än till almen nytta.”

Christopher Polhem, 1720-talet.


Christopher Polhem

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *