Claes Adelsköld

Landets första järnväg för allmän trafik, en hästbana på åtta km, öppnades 1849 mellan Fryksta vid Nedre Fryken och Lyckan vid Klarälven.

Den 25-årige Claes Adelsköld (1824-1907) tog den 5 maj 1849 första spadtaget på detta järnvägsbygge och kallade sig därför ”Sveriges rallarbuse Nr. 1”. Han biträdde Carl Edward Norström vid anläggandet av banan och inledde året efter självständig verksamhet som järnvägsbyggare, först med Kristinehamn-Sjöändan och därpå flera andra hästbanor i Värmland.

Claes Adelsköld blev den store ledaren för enskilda järnvägsbyggen i Sverige. Han planlade och uppgjorde förslag på över 300 mil järnväg (samt 100 mil i Finland). För ungefär en tredjedel av dessa banor var Adelsköld själv ledare eller inspektör. Det första större bygget var Gefle-Dala järnväg, där han blev chefsingenjör 1855. Under de följande 20 åren var han inblandad i de flesta viktiga enskilda järnvägsprojekt. Han ritade även stationshus samt konstruerade rullande materiel och broar, däribland en stålbro över Göta älv vid Vargön utanför Vänersborg 1866, som var en internationell pionjäranläggning. Adelsköld medverkade även vid sjösänkningar, kanal- och hamnbyggen.

Under 18 år var Claes Adelsköld liberal och frihandelsvänlig ledamot av första kammaren.


Claes Adelsköld

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *