Corona och Näringslivet

Vilka erfarenheter tar näringslivet och forskningen med sig från snart två år av coronapandemin? Trots att coronakrisen inte är slut kan vi börja dra slutsatser – och syna den svenska strategin. Erfarenheterna skiljer sig mellan företagen i näringslivet, där finns vinnare och förlorare och inte minst branscher som tänker om inför framtiden.

Centrum för Näringslivshistoria dokumenterar sedan i mars 2020 pandemins effekter genom djupintervjuer med nyckelpersoner i näringslivet, enkäter och medieanalyser. Nu presenterar vi resultatet så här långt i ett seminarium på Stockholms Handelskammare. Du möter ett antal aktörer i näringslivet och forskare från olika ämnen som bjuder på iakttagelser och ger oss nya vinklar på pandemins effekter.

.

PROGRAM och tidsstämplar

00:00 Välkommen! Alexander Husebye, vd Centrum för Näringslivshistoria och Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare.
00:10:00 Att intervjua näringslivet om corona. Anders Houltz, forskningschef Centrum för Näringslivshistoria.
00:21:00 Slutsatser från en enkätinsamling. Margarita Feldman, arkivarie Centrum för Näringslivshistoria.
00:29:00 Coronakrisen i medierna. Rasmus Törnblom, forskningsassisten Centrum för Näringslivshistoria.
00:56:00 Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare.
01:05:00 Martin von Arronet, kommunikationschef Electrolux.
01:12:00 Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
01:20:00 Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar.
01:29:00 Paneldiskussion: Pandemins förlopp ur näringslivets perspektiv. Moderator: Anders Sjöman.
02:03:00 Sara Rosengren, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
02:14:00 Ann Öhrberg, professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet.
02:26:00 Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH.
02:39:00 Paneldiskussion: Att beforska coronakrisen. Moderator: Anders Houltz.

Plats: Stockholms Handelskammare den 28 oktober 2021

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *