David Carnegie

David Carnegie d.ä. (1772–1837) föddes i Montrose, Skottland. Han kom till Göteborg som 14-åring 1786 för att arbeta som kontorsbetjänt åt en annan skotsk invandrare, Thomas Erskine.

År 1793 blev David Carnegie d.ä. bokhållare hos John Hall.

År 1801 fick David burskap som handelsman. Två år senare bildade han D. Carnegie & Co som blev ett en av stadens största handelshus. Carnegie importerade bland annat salt, vin och kolonialvaror, medan exporten bestod av traditionella produkter som sill, tran, tjära och trävaror. I verksamheten ingick även en betydande rederiverksamhet och värmländska järnbruk.

David Carnegie d.ä. saknade manliga arvingar varför han 1835 erbjöd sin brorson David Carnegie d.y. (1813–1890) att bli delägare i firman. David Carnegie d.y. hade utbildats vid Eton och kom som 17-åring till Göteborg 1830 för att arbeta hos farbrodern. David Carnegie d.y. blev snabbt ett färgstarkt inslag i stadens societet genom sin elegans och bildning.
Han visade också prov på ett väl utvecklat affärssinne. År 1834 fick han burskap som grosshandlare i Göteborg.

År 1836 köpte David Carnegie d.y. Lorentska porter- och sockerbruken på en konkursauktion. Det var Göteborgs största industriföretag och hade grundats av den tyske invandraren Abraham Robert Lorent. Porter- och sockerbruken utvecklades snabbt. År 1850 svarade dessa bruk för över 30 procent av Göteborgs industriproduktion och en tredjedel av allt socker och sirap som framställdes i Sverige.

År 1841 återvände David Carnegie d.y. till Storbritannien och deltog därefter inte i den dagliga skötseln av företagen, även om han alltjämt fattade de strategiska besluten.

David Carnegie

David Carnegie

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *