De första Josef Sachs-Stipendiaterna

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1950:7 (årgång 24).

Vid minneshögtiden över generalkonsul Sachs på midsommar­aftonen (skildrad på sid. 4 – 5) utdelades i år för första gången stipendier ur Josef Sachs’ minnesfond. Denna instiftades som bekant vid generalkonsulns frånfälle av A/B Nordiska Kom­paniets styrelse som anslog 100 000 kronor får ändamålet. Av avkastningen skall varje ar minst 10 procent avsättas och läggas till kapitalet, resten utdelas ”såsom stipendier till inom A/B Nordiska Kompaniet eller dess dotterbolag anställd ung­dom för att giva möjlighet till eller underlätta en fortsatt yrkesförkovran”. Fonden förvaltas av styrelsen för A/B Nordiska Kompaniets Personals Pensionskassa. Den summa som kommer i fråga för stipendier rör sig om c a 4 000 kr. och denna fördelas efter styrelsens skön i varierande antal stipendier och belopp till NK-anställda under 30 år.

De fyra ungdomar som i år utsågs till stipendiater var Arne Kjellgren, Blomsteravdelningen, Bengt Liden, Dekorationen, Ville Segerberg, Snickarverkstaden, Nyköping, och Kerstin Ekholm, Kontoret, Nyköping. Efter intervju presenterar Rullan här de fyra ungdomarna:

Arne Kjellgren fick det största stipendiet, 2 000 kronor, men så har han också tänkt resa ända till Amerika för att studera i sin bransch. Det blir troligen i början på nästa år för en tid av ”minimum 3, maximum 6 månader” enligt sti­pendiet. Arne Kjellgren har varit på NK:s Blomsteravdelning sedan 1943 och var 1947 i Belgien och Frankrike samt 1948 i Italien och Schweiz, på egen bekostnad.

Bengt Lidén fick 1 000 kro­nor för att resa till England och titta på skyltningar och dekorationer. Det blir antagligen i höst. Till dess tänker han plugga engelska ordentligt, han har visserligen gått 4 år och lärt språket i NK- kolan men det var några år sedan. Bengt Liden har varit på NK i 12 år, de tre första på Reklamkontoret därefter på Dekorationen.

Bengt Lidén lyckönskas av direktör Sachs.

Kerstin Ekblom fick 600 kronor som kommer att använ­das till olika NKI-kurser. Hon arbetar på kontoret i Nyköping sedan tre år och hjälper bl. a. till att sköta växeln där. Hon är redan i gång med att läsa franska, tyska och engelska pr korrespondens och tänker där­efter bygga på den nuvarande kursen med en annan kombi­nation, avseende stenografi, svensk och engelsk handels­korrespondens, eventuellt tysk stenografi, matematik och psy­kologi. Språkövning hoppas hon få under semestrarna, eftersom pappan är sjökapten och går på England, Tyskland, Polen och Nordafrika.

Ville Segerberg är snickare och har tänkt använda de 450 kr. han fick till en korrespondenskurs på NKI i kalkylering. Han har va­rit på NK 14 år, sedan han genom­gått yrkesskolan i Nyköping. Han har tidigare bl. a. deltagit i den kurs i möbelritning, som anordna­des på verkstäderna. F. ö. har han ofta figurerat i både Rullans och andra spalter på grund av sina skytteinsatser. Han blev 1949 di­striktsmästare i förbundsskjutning. Vidare kan nämnas att han var med i den trupp NK-snickare som förra året var över till Island och inredde statsteatern i Reykjavik.

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1950:7 (årgång 24).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *