Det framgångsrika miljöarbetet

OK har bedrivit ett omfattande och framgångsrikt miljöarbete under lång tid och inom olika områden. Miljöarbetet inleddes så tidigt som på 1950-talet med import av lågsvavlig eldnings- och villaolja och 1960 öppnade IC de första ”Gör det själv-hallarna”, som med den tidens mått erbjöd ett miljövänligt alternativ. IC/OK började tidigt med att hitta miljövänligare alternativ till de produkter som såldes för att göra något konkret för att minska de skadliga effekterna av bensin, olja och bilvårdsprodukter. Målet var inte bara att följa utan även leda utvecklingen av miljöfrågor inom sitt område. OK arbetade med att utbilda personalen och menade att hela organisationen måste kunna miljöfrågorna och kunna möta kunder och medlemmar i deras frågor och önskemål. Ett bra miljöarbete börjar med utbildning, resonerade man. Fokus är att arbeta för en hållbar utveckling. Inom föreningarna arbetade man målmedvetet med miljöfrågorna och tog fram miljöprogram och miljöpolicyer.

Sedan början av 1990-talet arbetar OK aktivt med att stärka sin position på marknaden som ett aktivt och nytänkande oljebolag med en miljöprofil som skiljer dem från konkurrenterna. I en undersökning som Temo gjorde 1993 visade det sig att OK betraktades som det i särklass miljövänligaste oljebolaget. Produkter som Optima, Naturserien och Ultima stärkte den uppfattningen hos kunderna.

Miljövårdskommitén – tidigt ute

Även om miljöarbetet blev tydligare i slutet av 80- och början av 90-talet började OK arbeta aktivt med miljöfrågor tidigare än så. År 1968 bildades OKs Miljövårdskommitté, som hade tre uppgifter: att verka som ett internt informations- och diskussionsforum för medarbetare som berördes av miljöfrågor, att spontant komma med uppfattningar i olika frågor till direktionen och slutligen att vara en remissinstans för frågor som hade policykaraktär.

Eldrivna pumpmotorer gjorde lossningen av villaolja både miljövänligare och tystare när de 1972 ersatte de dieseldrivna pumpmotorerna på vissa specialutrustade tankbilar. I stället för att ha dieselmotorn igång under lossningen kopplade man in en elektrisk motor för att driva den pump som redan fanns på tankbilen.

OK var först i Skandinavien med att införa så kallade tankmuffar, vilka gjorde att kunderna på stationerna inte längre behövde inandas bensinångor, eftersom de forslades tillbaka till bensincisternen. Förutom det rena obehaget innehåller bensinångorna ämnen som ökar risken för cancer.

Flera nya, miljövänligare produkter och produktserier har tagits fram genom åren. I biltvättar lanserade OK ett tvättprogram utan lösningsmedel som kunde ersätta kallavfettningsmedlen. Med motoroljan Biosyntet blev OK det första oljebolaget som lanserade en biologiskt nedbrytningsbar sådan. Vid samma tidpunkt lanserade också propylenglykol som var en helt giftfri glykol. Andra produkter var exempelvis biologiskt nedbrytningsbara smörjmedel. År 1986 började OK också att upplåta mark för miljöstationer och ansvarade även för tillsynen av dem.

Stora pengar till miljöstiftelse

Under 1987 beslutade OK Petroleum att avsätta 10 miljoner till en miljöstiftelse. Syftet var att varje år skulle pengar ur stiftelsen delas ut ”för att initiera och stödja forskning med inriktning på att kartlägga och förbättra miljö- och hälsoförhållanden inom vilka OK-gruppens företag är verksamma”.

Som första svenska oljebolag började OK sälja lågblybensin 1977. Etanolinblandad bensin lanserades i Stockholms distributionsområde våren 1984, och 1992 kom den första bensinen där all bly hade ersatts med natriumsulfonat. Ett nytt bränsle för dieselmotorer, OK Promil, Citybränsle 1, utvecklades 1990. Det innehöll betydligt lägre svavel- och aromathalter än standard- och lättdiesel. Sex år senare startade försäljningen av rapsdiesel (RME). År 1994 installerade OK Sveriges första etanolpump och tre år senare började man på vissa stationer erbjuda bensin med 10 procents etanolinblandning. De andra bolagen följde snart efter, men rådande EU-bestämmelser gjorde att man efter några år tvingades sänka etanolnivån till 5 procent och avskaffa de så kallade E10-pumparna.

Miljömedvetenheteninom OK har varit stor och man har målmedvetet arbetat med miljöfrågor och utvecklat miljöprogram och miljöpolicyer.

Författare: Historien om OK

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *