Du är NK

Av NK-husets 2 700 anställda är det om kring en tredjedel som är direkt engagerade i försäljningsarbete. Det är – för att ta en aktuell bild från den moderna samfärdseln – med NK:s försäljare som med flygare. Den ”markpersonal”, som behövs för att hålla dem i gång, är långt större än den personal som flyger.

(Text ur Personal- och organisationshandboken NK-vett och NK-sätt 1948. Nordiska Kompaniets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.)

Det är våra försäljare som är NK:s ”flygare”, och det är expeditions-, lager- och kontorskamraterna m.fl. som är deras ”markpersonal”. Alla är lika viktiga, men det är försäljarna som har både ansvaret och förmånen att göra det slutliga arbetet, för vilket NK först som sist är till, nämligen att sälja våra varor och att se till att kunden blir tillfredsställande betjänad, vilket i själva verket är precis samma sak i det långa loppet.

NK-service

Det är framför allt på kontakten med kunden – vid disken, vid kassan, i hissen, i telefonen, vid varulämningen vid hemmets dörr – det beror hu kunden skall trivas med NK. Det ä den kontakten, som genom sin höga kvalitet skall visa vad som i egentligen meningen är NK-service, detta ofantliga viktiga begrepp som i samband med de goda varor som ledningen anskaffar, med de åtgärder som vidtages föra att draga hit kunder och med den trivsamhet våra lokaler erbjuder de, skall få de, att betrakta NK som det bästa stället för inköp. Vad Du och Dina kamrater säger, lovar och gör inför kunden, det är för henne NK:s ord, löfte och handling. Du är helt enkelt NK för henne. Det är ett stort ansvar, som var och en måste vara medveten om i sin dagliga gärning.

… intimt samarbete avdelningarna emellan. Bild och text ur Personal- och organisationshandboken NK-vett och NK-sätt 1948. Nordiska Kompaniets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

”NK-andan” innebär samarbete

Det är sant att ett stort varuhus är sammansatt av en mängd enskilda avdelningar och att var och en naturligtvis i första hand försöker göra det bästa för den avdelning han eller hon tillhör. Men Du skall minnas, att avdelningens framgång i hög grad beror på att den har förmånen att få verka i NK:s livligt besökta och välrenommerade affärshus, likväl som att hela NK:s framgång beror på varje avdelning och varje individ.

Det är frågan om ömsesidighet i allt vad som göres i vårt företag. Samarbete är ofrånkomligt för sådan ömsesidig nytta, och samarbete också en av ”NK-andans” hörnstenar. Samarbetet inom avdelningen är en självklar sak, men det är minst lika viktigt att intimt samarbete sker avdelningarna emellan, att man alltid är tjänstvillig, alltid beredd att räcka en hjälpande hand. Att man exempelvis – om det gäller en försäljningsavdelning – tänker på andra avdelningar och föreslår kunden kombinationsköp av andra varor, som kanske har samband med dem man själv har sålt , att man söker ta reda på om någon annan avdelning har en vara, som man själv ej har i lager, och hänvisar dit i stället för att låta kunden gå. Det slår aldrig fel att den som tar initiativ i den riktningen gentemot ”kamratavdelningar” snart finner sig väl belönad – indirekt även personligen – genom ett motsvarande intresse från dessa håll. Samma sak gäller ateljéer, kontor, lager, ja vad Du väljer för område.

Text ur Personal- och organisationshandboken NK-vett och NK-sätt 1948. Nordiska Kompaniets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *