Duktiga handbollsflickor på NK

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1943:2 (årgång 17).

Hösten 1941 var det några unga flickor inom NK, som bör­jade tal.t om bildandet av ett handbollslag. Undertecknad blev tillfrågad, om det kunde ordnas genom Idrotts- och Skytte­klubben. Svaret blev givetvis ja. Och då satte man igång. Lo­kalfrågan ordnades mycket bra, främst genom tillmötesgåen­de frän H. K. Hobby, med vilka vi fingo dela Södra Latins gymnastiksal. Deras tränare åtog sig även våra nybörjare. Ef­ter fyra timmars träning och inlärande av regler ställde man upp för elen första seriematchen i stockholmsserien, klass 4. Re­sultatet blev nederlag med 4 – 1 mot Osram. Efter sex matcher blevo vi jumbo i serien men det var ingen som tappade varken lusten eller intresset för det. ”Alla barn i början… ”

Under sommaren tränade flickorna i Vasaparken och i sep­tember hyrde Södra Latins sal för en egen timme. Denna sä­song behöva vi inte skämmas för, ty laget har så att säga stad­gat sig och den första serievinsten (mot A. C. B. med 2 – 0) av­firades med kaffefest. Dessutom ha vi vunnit ytterligare två matcher, innan vi den 14 februari förlorade mot Kedjan med 4 – 1. ”NK presterade sitt bästa samspel för hela säsongen”, skrev A. T. ”men med skjutförmågan var det som vanligt då­ligt ställt. Tröstmålet stod ch. Ulla Svensson för och backarna Anita Brandin och B. Nilsson täckte denna gång mycket ef­fektivt och voro synnerligen svårforcerade.”

Det intresse samt elen energi och vilja, som visas av delta­garna vid både träningar, tränings- och seriematcher är värd all beundran och det är mig ett stort nöje att vara NK-flickornas tränare och lagledare. Nya flickor äro alltid välkomna!

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *