Eduard Ludendorff

Eduard Ludendorff grundade Göterborgs sparbank 1820.Ett syfte med banken var att minska stadens fattigdom på sikt. Han tog själv hand om räkenskaperna den första tiden.

Sparbanksrörelsen växte fram i Europa i början av 1800-talet. Det främsta motivet var att uppmuntra och förvalta de fattiga befolkningsgruppernas sparande. Sveriges första sparbank grundades i Göteborg 1820 av Eduard Ludendorff (1790–1824), grosshandlare född i Stettin. Den viktigaste förebilden för hans bank fanns i Skottland.

Uppväxt i köpmannasläkt

Ludendorff tillhörde en stor köpmannasläkt. Efter att ha genomgått Handelsakademien i Berlin 1803–1804, fick Ludendorff anställning på J.G. Ludendorffs handelskontor i Stettin 1805–1808. Han kom till Göteborg 1808 och fick anställning som bokhållare.

År 1812 blev han delägare i grosshandelsfirman Ungewitter, Ludendorff & Co och invaldes i Handelssocieteten. Ludendorffs grosshandelsverksamhet omfattade bland annat maltförsäljning från egen tillverkning, tysk råg, norsk sill, tran samt kaffe och tobak. Han var även fartygsägare och arbetade upp en marknad för svenskt brännstål i Portugal.

Grundade Sveriges första sparbank

År 1820 grundade han Göteborgs sparbank. Orsaken var att staden hade genomlidit svåra tider och banken förmodades minska fattigdomen på sikt. Dess första lokal låg i Ludendorffs hem på Västra Hamngatan. Han tog själv emot sparandet och skötte sparbankens bokföring under den första tiden. Eduard Ludendorff avled i vattusot (sjuklig ansamling av vätska i kroppen) vid 34 års ålder 1824.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *