EFTA – European Free Trade Association

1958 bildade sex europeiska stater EEC – föregångare till EG och EU. Som en reaktion på detta grundade Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike EFTA (European Free Trade Association) 1960.

Finland blev associerad medlem 1961 och fullvärdig medlem 1986. Island gick med 1970 och Liechtenstein 1991.

Medan EEC var en tullunion med en gemensam yttre tullgräns, inskränkte sig EFTA till att vara ett frihandelsområde där varje nation själv bestämde om tullarna gentemot omvärlden. EFTA-samarbetet begränsade sig till industrivaror medan EEC även omfattade jordbruket.

1973 lämnade Danmark och Storbritannien EFTA för att bli EG-medlemmar. Samtidigt trädde ett frihandelsavtal i kraft mellan EG och de kvarvarande EFTA-medlemmarna. 1986 blev även Portugal medlem i EG.

Ett utvidgat avtal mellan EFTA och EG, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), trädde i kraft 1994. Avtalet innebar att Sverige i stort sett fick tillgång till EU:s inre marknad och anpassade sig till EU:s yttre tullgränser. 1995 lämnade Sverige EFTA och blev i stället medlem i EU.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *