Eli F Heckscher och Bertil Ohlin: utvecklade Ricardos modell

Den moderna nationalekonomiska teorin om internationell handel bygger på vetenskapliga insatser av två svenska ekonomer, Eli F Heckscher och Bertil Ohlin, som vidareutvecklade de teorier som David Ricardo hade presenterat i början av 1800-talet.

Heckscher var både nationalekonom och ekonomisk historiker. Inom det senare ämnet har han gjort sig känd dels för böcker om den svenska ekonomiska historien, bl.a. Svenskt arbete och liv (1941), dels för den internationellt uppmärksammade kritiska studien Merkantilismen (1931). I uppsatsen Utrikeshandelns verkan på inkomstfördelningen – Några teoretiska grundlinjer (1919), lade Heckscher grunderna till den moderna handelsteorin.

Heckschers teori utvecklades på 1920-talet av Bertil Ohlin och kom sedan att kallas Heckscher-Ohlin-teorin. Ohlin var professor i nationalekonomi. Han blev senare ledare för folkpartiet 1944-67 och handelsminister 1944-45. Ohlin fick 1977 års nobelpris i ekonomi för sina insatser inom utrikeshandelsteorin.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *