Energihistorik

Energi behövs för alla mänskliga aktiviteter. En viktig del av den ekonomiska utveckling som har byggt upp vårt välstånd och vår välfärd handlar om utvecklingen inom energitekniken.

Genom att utveckla nya energikällor – och genom effektivare metoder att utnyttja befintliga energikällor – har vi fått möjlighet att leva ett rikare liv, både materiellt och kulturellt. Svenska entreprenörer och uppfinnare har gjort viktiga insatser inom den energitekniska utvecklingen – även i ett internationellt perspektiv.

Viktiga årtal och händelser i svensk energihistoria sedan år 1800

1804 Den första ångmaskinen installeras i en svensk fabrik på Lidingö.

1818 Den första svenska ångbåten i allmän trafik på Mälaren.

1846 Landets första gasverk för gatubelysning startar i Göteborg.

1849 Norrlands första ångsåg tas i drift i Tunadal utanför Sundsvall. Detta blir inledningen till sågverksindustrins genombrott i Norrland.

1856 Landets första lokdragna tåg går mellan Örebro och Nora.

1861 Fotogen börjar exporteras till Europa från USA. Fotogenlampor får en mycket snabb spridning i Sverige under 1860-talet.

1876 Landets första elbelysning med ångdrivna båglampor utomhus vid Näs sågverk utanför Falun. Första offentliga bågljusbelysningen inomhus (med gasmotordrift) tas i drift på Blanchs Café i Stockholm 1878.

1881 Landets första provdrift av gatubelysning med båglampor och koltrådslampor i Stockholm.

1882 Landets första vattenkraftsgenererade elbelysning i Rydals bomullsspinneri i Västergötland. Härnösand blir 1885 den första staden i landet (och en av de allra första i Europa) som får elektrisk gatubelysning genom ett vattenkraftverk.

1883 Gustaf de Laval får patent på världens första praktiskt användbara ångturbin.

1884 Göteborg får landets första elbolag som levererar (ångkraftsgenererad) ström till allmänheten.

1887 Landets första och enda ångspårvagnslinje öppnas i Stockholm. Den ersätts 1901 med landets första elektriska spårvagn.

1890 Sveriges första eldrivna järnväg, en industribana i Boxholm, Östergötland.

1891 Jonas Wenström på Asea får patent på trefas växelelström. Därigenom kan elektricitet överföras på betydligt längre sträckor än med likström.

1895 Världens första elektriska järnväg för persontrafik öppnar mellan Stockholm och Djursholm.

1897 Gustaf Erikson på Vagnfabriks AB i Södertelge (Vabis; sedermera Scania) konstruerar den första bilen med förbränningsmotor i Sverige. Den färdigställs 1898 i Surahammar, Västmanland. 1902 tillverkar Vabis den första svenska lastbilen i Södertälje.

1899 Waldemar Jungner patenterar en alkalisk ackumulator med nickel och kadmium som visar sig överlägsen de blyackumulatorer som då finns.

1908 Bröderna Birger och Fredrik Ljungström får patent på en revolutionerande ångturbin och grundar AB Ljungströms Ångturbin i Stockholm.

1909 Trollhätte kanalbolag ombildas till Kungliga Vattenfallsstyrelsen (senare Vattenfall AB).

1915 Kiruna–Riksgränsen blir Sveriges första större eljärnväg.

1926 Vattenfalls vattenkraftverk i Lilla Edet är världens första kraftverk med en stor kaplanturbin, konstruerad av Elov Englesson.

1936 Krångede kraftverk i Jämtland tas i drift. Samtidigt öppnas en kraftledning med 220 kV (högst i världen) till Horndal i Dalarna. Utrustningen tillverkas av Asea och detta är den första kraftöverföringen från Norrland till Mellansverige.

1948 Landets första fjärrvärmenät tas i drift i Karlstad, Värmland.

1951 Vattenfalls kraftverk vid Harsprånget i Norrbotten klart. 1952 öppnas en av Asea utvecklad kraftledning till Hallsberg i Närke med världens högsta spänning, 400 kV.

1954 Världens första överföring av högspänd likström i undervattenskabel till Gotland. Utrustningen levereras av Asea och är konstruerad av Uno Lamm.
R1, Sveriges första kärnreaktor är färdig. Den är avsedd för forskning och utbildning och ligger i ett bergrum under Tekniska högskolan i Stockholm. R1 drivs till 1970.

1964 Ågestaverket i södra Stockholm är Sveriges första kärnkraftverk som levererar energi till konsumenter, främst fjärrvärme i Farsta. Det är en tungvattenreaktor byggd av AB Atomenergi och Vattenfall. Ågestaverket blir lönsamt först vid oljekrisen 1973. Året efter läggs det dock ner på grund av höjda säkerhetskrav.

1971 Sveriges första kommersiella kärnkraftverk startar i Oskarshamn. Senare tillkommer kärnkraftverk i Barsebäck i Skåne och Ringhals i Halland 1975 samt Forsmark i Uppland

1980 Forsmarks tredje reaktor (1985) är den senaste som har startats i Sverige.

1980 Folkomröstning om kärnkraften med tre olika linjer. En majoritet står bakom de två linjer som förordar att 12 reaktorer ska tillåtas (varav sex är i drift och sex under uppförande) och kunna drivas så länge de är säkra och lönsamma.

1990 Sydkraft anlägger världens första havsbaserade vindkraftverk utanför Nogersund i Blekinge.

1996 Produktion och försäljning av elkraft avregleras och Sverige blir en del av en internationell elmarknad.

1999 En reaktor stängs i Barsebäck, vilken är den första kommersiella kärnkraftsreaktor som stängs i Sverige. 2005 stängs den återstående reaktorn i Barsebäck.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *