Entreprenörsdrömmar

Baltzar von Platen skapade så väl det moderna kylskåpet som den första syntetiska diamanten. På sin ålders höst satsade han allt på att skapa en evighetsmaskin, byggd på ammoniak som förgasades och kondenserades. År 1977 vägrades han patent på evighets- maskinen och 1984 avled han, 86 år gammal.

Axel Wenner-Gren satsade stort på Alwegtåget, som ingen ville köpa, och Alwac-datorn, som knappt gick att sälja. Den var så instabil att den ofta strejkade när den förevisades på mässor, den stördes av radarsignaler och elspikar i nätströmmen. Några få maskiner såldes, flera skänktes bort till högskolor, och Wenner-Grens förmögenhet försvann.

Nicola Tesla, växelströmmens uppfinnare, avslutade sitt livsverk med Wardenclyffe Tower som skulle sända ström trådlöst. Det togs aldrig i bruk och kallades av samtida press för ”Teslas million-dollar folly”.

Albert Einstein använde sina sista år till att bevisa att kvant- mekaniken inte fungerade. Det hade han som bekant ingenting för.

Ur Företagshistoria 2010:4.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *