Erik Elinder

Erik Elinder (1912–1998) var en drivande kraft bakom många kedjebildningar inom den svenska fackhandeln. Han introducerade även VISA-kortet i Sverige samt lanserade franchisekoncept inom svensk handel.

Under 1950-talet mötte de fristående fackhandlarna inom många branscher hot i form av ökad konkurrens från mångfilialföretag, livsmedelsbutiker och varuhus. Detta ledde till att en rad frivilliga fackkedjor bildades.

Med en frivillig fackkedja avses en sammanslutning av fria detaljhandelsföretag inom en bransch. Den kan ha gemensamma funktioner vad gäller exempelvis företagsprofilering, inköp, marknadsföring, finansiering, utbildning, marknadsbevakning och etableringskontroll.

Framgångsrika ICA

Det äldsta och mest framgångsrika kedjeföretaget finns inom dagligvaruhandeln, nämligen ICA. Entreprenören bakom detta företag var Hakon Swenson. År 1917 grundade han Hakonbolaget som en grossiströrelse i Västerås.

Den första fackhandelskedjan

Den första riktiga fackhandelskedjan i Sverige var byggmaterialkedjan Interpares, grundad 1945. Sedan dröjde det till 1958 innan nästa etablering, nämligen modekedjan Detex (sedermera MQ). Under det följande decenniet tillkom en rad nya kedjor, till exempel Sambo (sedermera Svenska Hem) 1960, Intersport 1961, Duka (sedermera Cervera), Färgsam (sedermera Happy Homes), JC, Mio och Samex (sedermera Expert) 1962, Järnia 1963, Europamöbler 1964, Färgcenter (sedermera Färgtema) 1968 och Spektrum 1969 (de två senare kedjorna är numera sammanslagna till Colorama).

Entreprenör bakom många kedjor

En person som hade stor betydelse för många kedjebildningar inom den svenska fackhandeln var Erik Elinder (1912–1998). Han var en mycket drivande entreprenör som under hela sitt liv tog initiativ till nya projekt.

När han var värnpliktig vicekorpral under kriget fick han idén att engagera studenter och andra ungdomar till en frivillig kår för luftbevakning. Försvarsstaben nappade och resultatet blev frivilligorganisationen Tornsvalorna.

År 1940 blev Elinder sekreterare Sparfrämjandet. Där gjorde han sina första ”kedjeinsatser” när han som vd 1942–1950 utvecklade samarbetet betydligt mellan de självständiga sparbankerna.

Introducerade VISA-kortet

Erik Elinder var vd för Wilh. Anderssons annonsbyrå 1950–1967. Han tog då initiativ till en kedjebildning inom reklambranschen i form av Säljinstitutet där Elinder blev ordförande 1960. Parallellt med detta var han engagerad katalysator för flera andra kedjebildningar, till exempel Detex, Färgsam och Sambo. Elinder var också med om att introducera VISA-kortet i Sverige och utveckla butiksanknutna kontokort samt att lansera franchisekoncept inom svensk handel.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *