Ernst Åqvist

Örebro var under 1900-talet Sveriges ledande skostad. Två framträdande skoföretagare var bröderna Erik och Ernst Åqvist som föddes 1868 respektive 1875.

De växte upp under mycket enkla förhållanden på ett torp nära Vingåker och sattes tidigt i skomakarlära.

På 1880-talet började Erik köpa upp skor från partiskomakare på torget i Örebro. År 1890 bildade han Carlsson & Åqvist i Örebro tillsammans med FA Carlsson. De handlade med skor, läder och skinn samt annat material som skotillverkarna behövde. Carlsson & Åqvist blev snabbt en av landets ledande grossister i skobranschen. Företaget medverkade vid tillkomsten av stadens första skofabrik, Örebro skofabrik, 1894. Erik Åqvist blev ensam innehavare av firman 1902. Successivt införlivades flera skofabriker och en del skobutiker. När Erik gick i pension övertog sonen Torsten ledningen för firman.

Landets största skoföretag

Efter tiden som skomakarlärling arbetade Ernst inom flera företag i skobranschen, bland annat i Carlsson & Åqvist 1894-98. Han bildade 1898 egen grosshandel i Stockholm och året därpå en skofabrik. År 1907 grundade Ernst skofabriken Oscaria i Sundbyberg som 1914 flyttades till Örebro. Oscaria drev också skobutiker runt om i landet, en verksamhet som Ernst hade startat i Västerås 1910. Koncernen blev landets i särklass största skoföretag som ägde skofabriker och tillverkare av insatsvaror på olika håll i landet. Ernst ledde Oscaria fram till sin död 1943 då sonen Gösta tog över.

Erik och Ernst Åqvist var engagerade inom frikyrkan (baptister) och politiken (fp). Båda satt i stadsfullmäktige och Ernst var, liksom sonen Gösta, riksdagsledamot.

Erik och Ernst Åqvists skofabriker är nedlagda men butikskedjorna levde vidare och förvärvades sedermera av Wedins (grundad år 1900 av Jonas Petter Wedin i Nyland, Ångermanland) respektive Nilson Group i Varberg.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *