Esselte

Sveriges Litografiska Tryckeriers startades som en replik på den konkurrens och prispress som då plågade de svenska tryckerierna 1913. Företaget utvecklades under 1900-talet till ett av de största svenska företagen inom produktion av tryckalster. Idag säljer företaget kontorsmaterial.

Sveriges Litografiska Tryckerier (SLT) bildades 1913 genom en sammanslagning av 13 tryckerier. Syftet var att stävja den prispressande konkurrens som hade präglat den grafiska branschen i Sverige.

Stark vd

En av de drivande bakom SLT var chefen för Norstedts tryckeri, Carl Ramström (1862–1944). Han utsågs till vd och förblev det, formellt till 1933, i praktiken till 1922.

Milstolpe i bolagets historia

Under 1900-talet utvecklades företaget starkt och blev stort inom bland annat tryckeri, papper, förpackningar och kontorsmaterial. En milstolpe var när Esseltehuset på Vasagatan i Stockholm kunde tas i anspråk 1934.

Handsättning typ för typ användes ännu för speciellt komplicerade arbeten. Sätteriet i Esseltehuset 1938. Bland sättarna märks herrar Bernklint och Berghult. Esseltes historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Det var en funktionalistisk märkesbyggnad ritad av Ivar Tengbom med kontorssida åt Vasagatan och industrisida (tryckerier, bokbinderi, stämpel- och kartongfabriker) åt Klara Västra Kyrkogata.

Spretig tillväxt

En rad företag köptes in. Från 1944 till 1974 bedrev man papperstillverkning vid Örebro Pappersbruk. Under 1960-talet förvandlades SLT från ett tämligen vildvuxet konglomerat av sidoordnade dotterbolag, vilka delvis konkurrerade på samma marknader, till en logiskt uppbyggd divisionsstruktur. Företaget bytte 1970 namn till Esselte.

Dotterbolaget Esselte Well tillverkade wellpappförpackningar. Esselte Pac tillverkade konsumentförpackningar. Tryckeriverksamhet bedrevs inom Norstedt & Söner, Almqvits & Wiksell och Focus samt kartutgivning via Esselte Map service. Flera av dessa verksamheter såldes successivt. Numera är verksamheten inriktad på kontorsmaterial.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *