Examen i NK-skolan

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1954:7 (årgång 28).

Den 10 juni var det examen i NK-skolan enligt hävdvunna for­mer, vilket numera bl. a. också innebär utdelning av Josef Sachs­-stipendier (beträffande dem hänvisar till sid.1).

Samtliga ungdomar, som återfinns på denna sida, fick därvid mottaga sina betyg ur direktör Sachs hand (plus Thor Lennberg, XR, som återfinns på omslaget samt Åke Lindqvist, OR, som var bortrest när fotografen kom). En mängd ungdomar fick också

Premier

Bertil Gustafsson, Thord Gahnmark, Ulf Bengtsson, Stig Petters­son, Rut Andersson, Eivor Jelvin, Carl-Erik Claesson och Lars Holmberg. De två förstnämnda fick Norstedts uppslagsbok, f. ö. var det Frans G. Bengtssons ”Röde Orm”, Hjorth-Wetterströms ”Utö”,  ”Ådalens poesi”, ”Boken om San Michele” och Stefan Zweigs ”Marie Antoinette”.

Även bland första-åringarna fick en del premium, nämligen Sonja Seidl, KM, Ronnie Enström, SO, Urban Rylander, O-sekt., Maj-Britt Johansson, EG, Annie Lind, IE, Kerstin Pernå, EA, Håkan Rundqvist, CE, Astrid Stenmark, EM, och Vailet Wikström, LB.

Var och en skall utveckla sina möjligheter och talanger

sade direktör Ragnar Sachs bl. a. i det tal han riktade till ungdo­marna. ”Varje försäljare bör vara väl insatt i det varuområde han sysslar med för att kunna ge allmänheten-kunderna goda råd”, sade han vidare. ”Somliga har kanske den läggningen att de studerar en bransch så grundligt, att de blir verkliga specialister i denna. För andra ligger det kanske närmare till hands att studera själva försäljningstekniken och driva den så långt, att de kan sälja inom praktiskt taget alla branscher pli ett övertygande sätt. Jag vill här inte göra någon värdering av olika typer av försäljare, utan vad jag vill ha sagt med detta är helt enkelt, att var och en skall ut­veckla sina möjligheter och talanger på lämpligaste sätt för att bli en så god yrkesman eller yrkeskvinna som möjligt.”

Några personliga råd

gav direktör Sachs också och de var av den arten att de kan läsas om många gånger, varför vi bett att få återge dem ordagrant i Rullan.

Ge akt på Ert uppträdande såväl i arbetet som utanför. Vårds­löshet och slängighet i uppträdande blir lätt en ful ovana och kan aldrig ge utomstående personer förtroende, man mli sedan vara aldrig så skicklig och bra.

Var uppmärksam mot dem Ni talar med, om det sedan är kun­der, kamrater, föräldrar eller andra spelar ingen roll. Det är irri­terande att märka att en person man talar till har tankarna pli annat Mil och när det gäller kundservicen är det oförlåtligt.

Vidare kan värdet av artighet i största allmänhet aldrig nog be­tonas. Artighet innebär inte att krusa och fjäska utan man skall uppträda på ett vänligt, hövligt och korrekt sätt mot sina med­människor.

En utfärd till Nyköping brukar vara den vanliga »överrask­ningen» och belöningen till alla avgå­ende klasser i NK-skolan. Två dagar efter avslutningen bar det i väg i buss. Och det blev som vanligt en angenäm och minnesrik färd, enligt vad som försports. På nedresan be­söktes Tullgarn, där några passade pli att ta ett dopp, och på hemvägen gjordes en lov genom Trosa. Att se tillverkningen i Nyköping fann alla intressant. Och lunchen på Standard hotell lät man sig väl smaka. Här ne­dan rektor Engström tillsammans med Brigitte König (t. v.) och Britt Johansson.

Vårda Er om Ert tal! Undvik slanguttryck och klyschor, som kan bli svåra att arbeta bort, och mycket ofta gör den löjlig, som brukar dem.

Tänk pli vikten av att alltid vara punktlig och att hålla alla överenskommelser.

Vårda Er om Er klädsel, det kostar inte mycket att vara snygg, ren och proper.

Ni tycker kanske, att detta var mycket enkla råd och regler men jag kan försäkra Er, att de är mycket betydelsefulla. Det syndas dagligen och stundligen mot dem alla, och detta åstadkommer myc­ken onödig irritation och förargelse. Lägg mina ord pli minnet, bemöda Er att följa de givna råden och kontrollera då och då, att Ni verkligen gör det, och jag är säker på, att Ni skall märka, att Ni har stor nytta och glädje därav.”

”Vi är glada och stolta över att ha fått gå i NK-skolan”

– och mycket tacksamma för den utbildning vi fll.tt pli NK», sade Thord Gahnmark, OP, när han på hela den avgående klassens vägnar tackade Direktion och lärare. Han lovade även för sig och sina kamrater att ”försöka föra NK-skolans och NK:s goda an­seende vidare pli bästa möjliga vis.”

Sin tacksamhet underströk klassen genom att överlämna magni­fika blomsterbuketter till direktör Sachs, rektor Engström och samt­liga lärare. Fru Nackstad fick t. o. m. en vas att sätta blom­morna i.

Två ungdomar är inte med i detta bildgalleri men gick ändå ut NK-skolan i år. Det är Thor Lennberg, som i stället på omslaget visar upp en av restaurantavdel­ningens större kastruller, och Åke Lindquist, OL, som reste på semester ome­delbart efter avslutningen och innan fotografen hann besöka honom.

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1954:7 (årgång 28).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *