Filmen om LRF

2017 firade LRF, Lantbrukarnas Riksförbund 100 år. För att uppmärksamma jubileet gjorde man en film inspelad i föreningens arkiv hos oss på Centrum för Näringslivshistoria.

År 1917 grundas Sveriges Allmänna Lantbruksförbund, SL, för att bevaka jordbrukets intressen i förhållande till krispolitiken och 12 år senare bildas Riksförbundet Landsbygdens Folk, RLF, för försvara böndernas ekonomiska intressen. Båda ville de företräda Sveriges jordbruksbefolkning och hade var för sig växt sig starka, i perioder samverkat, tidvis hamnat i konflikt och ofta sysslat med snarlika saker. År 1970 går de två ideologiskt skilda föreningarna till sist samman.

// Läs mer om LRF:s historia här // 

För att fira sina 100 år gjorde LRF en film inspelad i – och med material – från LRF:s historiska hos oss på Centrum för Näringslivshistoria. I filmen visas allt från reklam, filmmaterial, artiklar och ljudinspelningar från föreningens händelserika historia.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *