Företag och företagare

Antalet företagare i Sverige är ungefär 500 000, inklusive familjemedlemmar som arbetar i företaget.

I Sverige finns ungefär 1 miljon privata företag, varav tre fjärdedelar är enmansföretag. Bara en promille av företagen har fler än 250 anställda. Antalet privat sysselsatta är 3,2 miljoner.

De allra flesta är företagare eller anställda i privata företag men till den här gruppen räknas också anställda i företag som ägs av stat, kommuner eller landsting och anställda i ideella organisationer.

De privatanställda kan indelas i tre ungefär lika stora grupper: anställda i småföretag (färre än 20 anställda), medelstora företag (20-199 anställda) och stora företag (minst 200 anställda).

Författare: Företagsamheten

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *