Företagsamma Stockholm: Fleminggatan 8, Alfa Laval

År 1878 hade den geniala uppfinnaren Gustaf de Laval utvecklat en mjölkseparator som var snabbare och effektivare än tidigare konstruktioner, vilket gav upphov till AB Separator som snart satte Sverige på kartan. Följ med till Fleminggatan 8 på Kungsholmen i Stockholm där både Separator och De Lavals Ångturbin grundades.

 

Trots sina banbrytande uppfinningar var Gustaf de Laval en katastrof som företagare. Han saknade helt sinne för att hålla kostnaderna under kontroll och startade ständigt nya, ofta misslyckade, projekt. Den som skulle få Separator på fötter var vännen John Bernström, vd 1887-1916. Under hans tid kom företaget att utvecklas till ett av Sveriges största företag med omfattande export.

Skriven av Anders Johnson och Radio Sweden (Svenska Ljus – Gustaf de Laval). Inläst av Centrum för Näringslivshistorias arkivpedagog Anahi Davila Eriksson, inspelad och klippt av Rita Feldman, våren 2023 på Centrum för Näringslivshistoria. Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria.

Det här är en del av en serie – lyssna på fler poddar här >>

Reklamannons ur Alfa Lavals historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fleminggatan 8, Alfa Laval

Vi står i korsningen Fleminggatan/Pipersgatan framför Alfa Lavals huvudkontor här på Kungsholmen. Och det var här i kvarteret Brädstapeln som den store uppfinnaren och entreprenören Gustaf de Laval byggde sin första fabrik, då han startade sitt industriföretag AB Separator 1883.

Det var många svenska företag på denna tid som bidrog till expansionen av verkstadsindustrin. Förtagen satte Sverige på kartan som en hemort för duktiga ingenjörer och utveckling av nya tekniska produkter. Men det var Gustaf de Laval  som var den mest produktiva uppfinnaren och blev en pionjär bland dessa svenska tekniksa snillen. Född i Orsa i Dalarna 1845 utbildade han sig senare till civilingenjör och blev känd för uppfinningar som ångturbinen och Lavalmunstycket.

Men hans mest sensationella och revolutionerande uppfinning var dock Separatorn – en apparat som skiljer grädden från mjölken och blev en världsprodukt. Senare fick de Laval patent på den första praktiskt användbara ångturbinen, först som en drivkälla till separatorer, sedan för att driva elgeneratorer. Detta lade grunden till AB Lavals Ångturbin 1893 som även den låg här på Kungsholmen. Det var verkligen ingen hejd på denna geniala uppfinnare som totalt tog ut 92 svenska patent och grundade 37 företag.

Men de Laval behövde pengar – alltmer pengar för allt fler experiment. Han var inte känd för att hålla koll på sin ekonomi och var usel på att hantera sina pengar. Tidigare hade han haft fri tillgång till pengarna och tagit direkt ur företagets kassa. Han var trots allt Separators styrelseordförande men den verkliga makten vilade i VD:n John Bernströms händer. Han var en utav de få som kunde hantera de Laval då han ofta var mycket osympatisk och rent av elak när han kände sig ekonomisk trängd. Bernström satte stopp även för de hutlösa uttagen de Laval gjorde som resulterade i att han måste låna pengar på annat håll.

Och till en början gick det bra. Han kunde låna av banker och bankirer som Ernst Thiel. Men de Laval slösade med sina lån då hans uppfinningar var mycket kostsamma. Han tog varje tillfälle i akt att prova tekniska lösningar – kosta vad det kosta ville. Och snart hade han inte bara försatt sig själv i konkurs men även de han lånat pengar av. I några fall kan de Lavals misslyckanden förklaras av yttre omständigheter, men de flesta av hans stora ekonomiska bakslag berodde i grunden på att hans konstruktioner inte fungerade. Projekt som rymdraketer, fartyg som skulle korsa Atlanten på tio timmar och metoder för att utvinna guld ur havsvatten sjösattes aldrig.

I början på 1900-talet är de Lavals storhetstid över. Helt oväntat dyker han upp på AB Separators huvudkontor här på Fleminggatan våren 1908. Han är inte längre Separators styrelseordförande, men på VD Bernströms nåder behåller han sin plats i styrelsen. Men denna dag lämnar han istället.

Under de tio år som har passerat har De Laval desperat sökt framgång. Han har försökt att hitta stöd och pengar i så gott som hela världen, men förlorat på alla fronter. Nu är han en jagad man. Han lämnar vid flera tillfällen Sverige för att söka nya lån att ta – Ingen i Sverige vill nämligen finansiera de Laval eller ens veta av honom. 1908 är kampen om Separator förlorad och fem år senare dör Gustaf de Laval utfattig i cancer med en skuld på 5 miljoner kronor.

Företaget Separator har bytt namn till Alfa Laval AB och är i dag världsledande tillverkare av pumpar, ventiler, värmeväxlare och separatorer med huvudkontor i Lund. Sedan slutet av 1970-talet är det gamla vackra huvudkontoret här på Kungsholmen en del av Tekniska nämndhuset.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *