Från NK-Familjen

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1939:10 (årgång 13).

25-ÅRSJUBILEER

Den 23 september hade på dagen 25 år förflutit, sedan frö­ken Ellen Sachs blev uppkallad till direktör Wennberg och till­frågad huruvida hon ville börja på NK samma dag samt ställd inför alternativet att Ögon­blickligen svara antingen ja el­ler nej. ”Det darrande ja, som jag då avgav, har jag aldrig ångrat”, säger fröken Sachs, trots att det i synnerhet i början var vanvettigt mycket att göra. Det fanns praktiskt taget inga bestämda tider, jag arbetade söndag som vardag, ibland nät­terna igenom. Det var på då­varande Exportavdelningen.

När Hamngatsbyggnaden in­vigts – en oerhört festlig dag som jag fortfarande livligt minns – kom jag över till min nuvarande plats som direktions­sekreterare, i början visserligen inte till namnet men dock till gagnet. Just på den sysslan satte kriget en avgjord prägel. Det var en mängd olika förord­ningar, licenser, restriktioner m. m. att hålla reda på. Inte trodde jag väl de någonsin mer skulle bli aktuella, men nu äro vi åter där. Ibland har jag faktiskt en känsla av att mellanti­den vore utplånad.

– Att som jag få läsa all den ankommande och avgående posten är oerhört intressant. Det ger en så tydlig bild av vad som händer inom NK. Och uti­från får jag en fascinerande kulturbild, kommer in i hur oli­ka Hinder ha sitt affärsliv inrät­tat och får en provkarta på va1l som händer och sker ute i värl­den. Man kanske skulle tro, att det i längden blir tråkigt att dag ut och dag in läsa posten, men jag måste säga, att jag in­te en enda dag varit trött på det.

-Det kommer väl många brev också, som ha en hel del poänger att bjuda på?
-Ja, minsann. Jag har en särskild mapp med sådana brev. Kanske vi skola titta i den ett slag? Här är en lustig adress, ganska gammal visserligen, men det spelar ju mindre roll:

Monsieur M. Rydbeck, Ad­ministrateur de la Svenska Ak­tiebolaget Sachs, Directeur de a Nordiska Kompaniet, Hamn­gatan 18-20, Stockholm.

En man skrev på den tid vi sände ut kataloger:

Var god sänd mig Eder 1.600 illustrerade priskuranter över alla slags varor som erhållas gratis.

Och här ä en dam:

Ber om prisuppgift å de annonserade Kleinerts ”Miracle Reducer”. Skall ha en avsedd för mage, höfter, midja samt skinkorna. Har anlag för svank­rygg med tillhörande utstående ända, är liten till växten för Övrigt. Svar önskas pr omgå­ende.

En person hade en gång klippt ur ett presentkort, var­me,! NK illustrerat en annons eller broschyr och fyllt i en summa på ,len ,förför avsedda platsen. Han kommenterade det blygsamt:

Vill Ni skicka mig en bra present, så är jag myc­ket tacksam.

1927 är detta brev daterat:

Jag skrev för !en tid sedan och bad att få upplysning-på en del skoggiga böcker. Men jag har aldrig fått svar. Jag vill ha upplysning på kvicka och skog­giga böcker. Som är möcke slagfärdiga. Som är små berät­telser. Helst som handlar om kvinfolk. Den sista boken jag skref efter de’ var ’Hemma och på luffen’. Men de böckerna tycker jag icke om. Svara nu på detta brevet fort som möj­ligt. För jag är en kund till eder. Her sender jag ett 15-öres frimerke i brevet.

En person uppvaktar i en ovanlig angelägenhet:

Var god och angiv hur man skall bete sig vid vigseln, hur vigselakten tillgår. Har så säl­lan varit med om det.

En räkneuppgift för ”mindre skolbarn” är denna skrivelse rubricerad:

På bottenvåningen hos NK kostar en smörgås med italiensk sallad 50 öre; om man nu far med hissen till livsmedelsavdel­ningen, som är belägen 4 trap­por upp, kostar samma smörgås 60 öre. Hur mycket skulle då en smörgås med italiensk sallad kosta, om NK hade en sky­skrapa med 62 våningar och livsmedelsavdelningen skulle vara belägen högst upp?

”Ja, detta var väl mer än nog om prov?” säger fröken Sachs.

”Intervjun får nog anses avslu­tad nu. Men innan dess vill jag tacka alla jag haft att göra med för gott kamratskap och gott samarbete samt icke minst för all uppvaktningen på min 25-årsdag!”

 

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1939:10 (årgång 13).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *