Frans Kempe

Frans Kempe (1847-1924) var en av Norrlands viktigaste skogsföretagare.

Hans far, Carl (JC) Kempe, var född i Stralsund och blev en framträdande handelsman i Härnösand. Han köpte 1836 en vattendriven såg vid Moälven i Ångermanland och anlade 1865 en ångsåg vid älvens utlopp i Domsjö, nära Örnsköldsvik. Efter Carl Kempes död bildades 1873 Mo och Domsjö AB (Modo).

År 1884 tillträdde Frans Kempe som disponent för Modo och det var han som byggde upp det stora skogsbolaget. Han köpte stora skogsområden i Västernorrlands och Västerbottens län och startade massabruk i Domsjö 1903, Hörnefors 1906 och Husum 1919.

Ville skapa ett idealsamhälle

Vattensågen i Mo ersattes 1895 av en ångsåg på Norrbyskär. Den var en av Nordeuropas största. Norrbyskär var en ögrupp 2 km från fastlandet och här ville Kempe skapa ett idealsamhälle med hygieniska bostäder, där det även ingick trädgårdsland för varje familj, social service och ett rikt fritidsliv.

Modo utvecklades till ett mönsterföretag i socialt avseende samtidigt som Kempe var uttalad motståndare till såväl fackföreningar som arbetsgivarorganisationer.

Frans Kempe var pionjär för en vetenskapligt grundad skogsvård. Han var också en hängiven Norrlandspatriot som verkade för Norrlands utveckling och flitigt deltog i den ekonomiska debatten.


Frans Kempe

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *