Frédéric Bastiat

Frédéric Bastiat var fransk nationalekonom, politiker och skriftställare. Han blev bara 49 år gammal och insatserna för frihandeln gjorde han under en period av sex år fram till sin död 1850.

Bastiat föddes i ett affärshem i Bayonne och kunde under sin uppväxt se hur affärslivet förtvinade under de hårda handelsrestriktioner som hade införts i Frankrike. Han noterade sedan att de industriintressen som kom till makten efter 1830, berikade sig själva genom privilegier och protektionism.

1846 grundade Bastiat Föreningen för handelns frihet. Han utgav flera betydelsefulla stridsskrifter och tidningar och verkade som parlamentsledamot. Han var ingen teoretisk nydanare men en oöverträffad mästare i att på ett lättillgängligt och humoristiskt sätt förklara komplicerade ekonomiska samband, t.ex. i boken Det man ser och inte ser (1850).

Bastiat kom att påverka politiken i många länder. Det var hans lärjunge Michel Chevalier som på den franska sidan drev igenom frihandelsavtalet med Storbritannien 1860. Hans frihandelsförening fick en svensk efterföljare, nämligen i Gävle 1846. 1800-talets store svenske frihandelspolitiker, Johan August Gripenstedt, var också starkt influerad av Bastiats tankar.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *