Fredrik Ahlgren

År 1885 grundade Fredrik Ahlgren en liten kemteknisk fabrik i Gävle som även importerade njutningsmedel som tobak, kaffe och konfektyr.

Vid Fredriks död 1907 tog brodern Adolf över Ahlgrens Tekniska Fabrik. Två år senare fick han vid en mässa i Leipzig smaka på en tablett gjord på socker, lakrits och gummi arabicum. Han började samma år importera tabletten och gav den namnet Läkerol. Den blev snabbt en succé.

Under första världskriget blev det problem med att importera tabletter. Ahlgrens började därför med egen tillverkning 1916. Men det var svårt att få tillgång till gummi arabicum varför man lanserade ”Krigs-Läkerolen” gjord på enbart lakrits och socker. När kriget var över så annonserade man att ”den äkta Läkerolen av den gamla goda fredskvaliteten” åter fanns på marknaden. Det ”A” som finns på Läkerol-pastillen minner än i dag om Adolf Ahlgren.

  
Bild 1. Reklamtryck, 1919
Bild 2. Reklamtryck, 1917-1918

  Adolf Ahlgren
Bild 3. Reklamtryck, ca 1914. Bilden visar en av de tidigaste annonserna – en ask med rött kors, som skulle signalera att Läkerol var en medicinsk produkt. Denna design användes t.o.m. 1914 då Röda Korset sade ifrån och symbolen ersattes med ett A.
Bild 4. Adolf Ahlgren

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *