Frigoscandia

I Helsingborg grundades Frigoscandia AB (nu Bring Frigo) och Frigoscandia Equipment som båda blev internationellt framstående inom frysteknik. Både logistikföretaget Bring Frigo och Frigoscandia Equipment finns kvar i Helsingborg. Sedan 1996 finns inte något ägarmässigt samband mellan företagen. Bring Frigo ingår i Bring, som ägs av norska posten. Frigoscandia Equipment ägs av det amerikanska företaget JBT FoodTech.

Företagen har rötter i två traditionella skånska näringar – sjöfart och livsmedel. Den ena roten kommer ur Malmrosgruppen, som ursprungligen var ett handelshus i Trelleborg. Ur detta handelshus utvecklades på 1920-talet ett modernt rederi med bland annat tankfartyg byggda hos Kockums i Malmö. Rederiet hade även kyllastfartyg.

Den andra roten kommer från Findus, som på 1940-talet blev pionjär i Europa på djupfryst mat. År 1950 blev Malmros huvudägare i Helsingborgs Fryshus (nuvarande Bringo Frigo) som hade grundats två år tidigare som lagerlokal bland annat för Findus.

Utvecklade frystekniken

Det var en tidigare chef på Findus, Tore Laurtitzson, som grundade fryshusbolaget. Han var en dynamisk entreprenör med stort intresse för att utveckla frystekniken. År 1958 rekryterade han Per-Oskar Persson som tekniks chef och under dennes ledning utvecklades den så kallade Flofreeze-metoden, som lanserades 1962.

Flofreeze-metoden var en teknik för lösfrysning av frukt och grönsaker som bygger på att det som ska frysas in studsar fram på luftkuddar. Därigenom blir det möjligt att snabbt och kontinuerligt frysa in stora mängder livsmedel. Metoden hade särskild betydelse för Findus eftersom stora mängder ärtor måste frysas in mycket snabbt efter skörden samtidigt som man ville ha möjlighet att senare paketera en del av de lösfrysta ärtorna tillsammans med andra livsmedel.

Internationell framgång

Infrysningsmetoden blev en internationell succé och successivt togs nya applikationer fram inom det dotterbolag som sedermera fick namnet Frigoscandia Equipment. På 1980-talet nådde man positionen att hälften av alla industriellt infrysta livsmedel i världen hade passerat en frysare tillverkad av företaget.

Både logistikföretaget Bring Frigo och Frigoscandia Equipment finns kvar i Helsingborg. Sedan 1996 finns inte något ägarmässigt samband mellan företagen. Bring Frigo ingår i Bring, som ägs av norska posten. Frigoscandia Equipment ägs av det amerikanska företaget JBT FoodTech.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *