Gambro

1964 grundades Gambro som blev ett av de mest framgångsrika svenska företag som har grundats efter andra världskriget.

Gambro har möjliggjort en kraftig förbättring av behandlingsmetoderna för njursjuka. Människor med kroniska njurproblem behöver en livslång dialysbehandling för att rena blodet. Gambro har utvecklat utrustning för dialys som räddar liv och möjliggör för njursjuka att leva tämligen normalt.

Första konstgjorda njuren

Gambro skapades av medicinprofessorn Nils Alwall och industrimannen Holger Crafoord 1964. Alwall hade konstruerat den första kliniskt användbara konstgjorda njuren 1946. Apparaten innehöll bland annat ett 11 meter långt korvskinn varigenom patientens blod fick passera och renas.

Professor Nils Alwall  
Bild 1. Professor Nils Alwall
Bild 2. Holger Crafoord, till höger

Par i entreprenörer

Crafoord var nära medarbetare till Ruben Rausing i Åkerlund & Rausing och Tetra Pak, där han var vd respektive vice vd. Crafoord hade frigjort ett ansenligt kapital när han sålde sin andel i Tetra Pak. Gambros dialysmaskiner blev världsledande. 1961 träffades Alwall och Craaford på en middag och Crafoord blev mycket intresserad av att utveckla och marknadsföra Alwalls konstruktioner.

1967 började konstgjorda njurar för engångsbruk och dialysapparater att masstillverkas. Företagets första anläggning utanför Sverige byggdes i Tyskland 1973. Den första datoriserade dialysapparaten introducerades 1977.

Nils Alwall, Arne Johansson, Holger Crafoord, Lennart Österg  
Bild 3. Nils Alwall, Arne Johansson, Holger Crafoord, Lennart Österg
Bild 4. Holger Crafoord och Nils Alwall med dialysmaskin

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *