Göran Fredrik Göransson

Under andra halvan av 1800-talet inträffade den mest genomgripande förändringen av järnhanteringen sedan medeltiden. Näringen förvandlades från hantverk till storindustri.

Viktiga förutsättningar var dels utvecklingen av götstålsprocesser (bessemer-, martin- och thomasprocesserna), dels avregleringen av bergshanteringen som gjorde det möjligt för driftiga entreprenörer att bedriva en nydanande verksamhet.

En av de viktigaste händelserna i den utvecklingen inträffade 1858 vid Edske masugn i Gästrikland. Där blev Göran Fredrik Göransson (1819-1900) först i världen med att få bessemermetoden att fungera i praktiken. Stålpriset minskade till en fjärdedel och metoden fick snabb spridning över världen. Göransson var som grosshandlare i Gävle även engagerad inom varv, sjöfart, järnvägar och industrier. Han ägde Högbo bruk, där Edske masugn ingick.

Henry Bessemer lyckades inledningsvis inte få sin metod att fungera och Göransson hade under ett besök i Storbritannien 1857, i syfte att diskutera stångjärns- och plankaffärer, förvärvat en femtedel av det svenska patentet för bessemermetoden. Efter stora svårigheter lyckades han alltså framställa en duglig bessemergöt.

Bessemerblåsning vid Edsken, c.a. 1860. (Jernkontorets bildsamling)  Göran Fredrik Göransson
Bild . Bessemerblåsning vid Edsken, c.a. 1860.
Bild 2. Göran Fredrik Göransson.

Sandvik

År 1861 grundades Högbo Stål & Jernwerk med Göransson som disponent. Till följd av att en affärspartner konkursade, gjorde även järnverket konkurs 1866. Verksamheten kunde dock återstartas 1868 under namnet Sandvikens Jernverk, vilket i dag är det internationellt framgångsrika verkstadsföretaget Sandvik.

Sandvikens Jernverk blev i flera avseenden mönsterbildande för svensk industri. Företaget inriktade sig tidigt på förädlade nischprodukter. Under Henrik Göranssons ledning (son till G.F. Göransson) kom företaget att bygga upp en egen säljorganisation i stället för att, som tidigare hade varit brukligt, överlåta detta till handelshusen. Järnverket blev, tack vare Henriks dotter Sigrid, som 1907-37 var inspektris för verkets sociala inrättningar, ett föredöme när det gäller välfärdsåtgärder för de anställda.

Sandviken, Martinverket. (Jernkontorets bildsamling)  Sigrid Göransson
Bild 3. Sandviken, Martinverket.
Bild 4. Sigrid Göransson.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *