Grängesbergsbolaget

I Grängesberg fanns Mellansveriges största järnmalmsfyndighet. Huvuddelen av fyndigheten hade dock hög fosforhalt, vilket gav ett dåligt järn.

Genom Thomasprocessen (1878) kunde detta problem bemästras. Den stora järnfyndigheten mitt i Bergslagen kunde nu exploateras i stor skala. I inledningsskedet gjorde brittiska intressenter avgörande insatser, både som finansiärer och järnvägsbyggare.

1896 bildades Trafik AB Grängesberg-Oxelösund (TGO). Detta bolag drev dels gruvor i Grängesberg, dels järnvägstrafik till och utskeppningshamnen i Oxelösund. TGO kallades allmänt Grängesbergsbolaget (eller Gränges) och blev ett av landets största företag.

LKAB

1903 förvärvades gruvföretaget LKAB i Norrbotten. Staten köpte 1907 halva LKAB men TGO ansvarade fortfarande för ledningen av LKAB. 1957 utnyttjade staten sin rätt att köpa TGO:s halva ägande i LKAB. TGO fick ett enormt kapitaltillskott och gjorde nu omfattande investeringar, bl.a. återöppnade av gruvan i Stråssa (1959), nytt stålverk i Oxelösund (1961), utbyggnad av rederiet och vattenkraften. TGO blev även huvudintressent i Lamco som bröt järnmalm i Liberia 1963–89.

TGO förvärvade Svenska Metallverken 1969 för att minska beroendet av järn och stål. Metallverken tillverkade aluminium- och kopparprodukter framförallt i Finspång och Västerås. 1971 bytte TGO namn till Gränges AB. 1976 förvärvade Gränges Sapa (Skandinaviska Aluminiumprofiler), grundat i Vetlanda 1963.

Stålkrisen

Stålkrisen på 1970-talet slog hårt mot Gränges och andra svenska stålföretag. Nybildade Svenskt Stål AB (SSAB) övertog 1978 Gränges gruvor, järnvägar samt stålverket i Oxelösund. Gränges ägde inledningsvis 25 procent av SSAB. Järnvägsrörelsen överfördes senare till SJ och Banverket.

1980 köpte Electrolux Gränges som renodlade verksamheten ytterligare. 1997 blev Gränges åter börsnoterat och år 2000 bytte företaget namn till Sapa. Företaget är nu internationellt ledande tillverkare av aluminiumprodukter. I Sverige bedrivs verksamhet främst i Vetlanda och Finspång. Verksamheten i Finspång, där aluminiumband tillverkas, bytte 2013 namn till Gränges.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *