Grattis, NK-gymnaster – och ”övergymnasten” fru Birgit Rydin

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1949:5-6 (årgång 23).

Gymnastiken under arbetet har inga bättre förespråkare än dem som själva tar vara på denna avkoppling. Bättre propaganda kan denna gymnastik nog inte heller få än just dessa gymnasti­serande damer själva. Så som de t. ex. framträdde under Ling­ veckan i Eriksdalshallen! De 80 NK-damer som där visade ett vanligt 10-minutersprogram gjorde en utmärkt uppvisning – i synnerhet om man betänker (och det måste man ju) att de inte brukar gymnastisera ihop utan på 12 olika platser i NK. NK :s orkester skall nog ha en del av äran av att det hela flöt så fint – efter den musiken kan man väl knappast gymnastisera i otakt. Men största äran tillkommer dock givetvis gymnastik­direktören, fru Birgit Rydin – inte minst för det roliga och slående program hon lagt upp. Pressen var så översvallande och enhällig att en samling citat är bättre än vad Rullans re­daktör själv kan hitta på att säga i övrigt!

Glädje, idel glädje! Ingen stelhet och ingen tråkighet go’ vänner! Och ingen uppvisning i gamla formella fåror. När det plötsligt hoppade upp på en plint en kul kråka och började gäspa (Birgit Rydin hette den gymnastikdirektören) och sen bad musiken lira samba och 80 unga och fagra töser satte i gång med precis vad som helst – ja, då be/ ann vi oss hur långt som helst från P. H. Ling.

Men om jag vore reklamchef för NK, så ginge jag i dag till direktionen och började klyka om gratifikationer och löneför­höjningar. Vilken strålande reklam för sitt bolag gjorde inte dessa töser! Tack allesammans!” ( A.B.)

Osannolikt är det inte att salig Ling roterat några varv ex­tra, om han kunnat titta in i Eriksdalshallen på tisdagskvällen och se 80 NK-damer mjuka upp höfter, knä- och fotleder till eldiga sambarytmer exekverade av NK:s egen orkester, maskerad i vida sombreros och färggranna halsdukar. Men säkert skulle han ha applåderat också – lika förtjust som det halvt­annat tusental skådelystna som bänkat sig till Lingveckans pre­miär. Det var gymnastikdirektör Birgit Rydin som stod för den fullträffen. (D. N.)

NK kom med egen orkester och 80 flickor som visade hur trevligt de har det under sin personalgymnastik, utmärkt ledd av Birgit Rydin. Särskilt Samba-övningen var fyndig. Uppfin­ningsrikedomen att utvinna nya effekter ur vår gymnastik synes vara oändlig. Så där skall personalgymnastik vara. (St.-T.)

Lingveckans premiär var varken mer eller mindre än en stormande succé …
NK:s personalgymnastik ackompanjerades av egen orkester och kvicksilverpigga Birgit Rydin fick både de 50 flickorna och hela publiken i rätt stämning genom det trevliga valet av mu­sik, gammalvals och samba. (Sv. D.)

NK-truppens succé har föranlett förfrågningar om fler uppvisningar. Den första ägde rum den 12 maj i Kungliga Hallen, dit de bästa trupperna från Lingveckan sammandragits till en recettafton för den estländske gymnastikledaren Ernst Idla. Och så har äldre manliga gruppen på GCI varit på studiebesök här…

Artikel ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1949:5-6 (årgång 23).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *