Gyllene affärsregeln

På Engelska Herrskrädderiet hänger en tavla med följande gyllene affärsregler, som tillskärare Gerhard Jacobsson låtit sätta upp, och som vi tycker är värda att komma under flera NK-isters ögon.

Ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1953:12 (årgång 27).

Framför allt, uppfyll punktligt Dina förpliktelser. Lovar Du något till bestämd tid, så håll det punktligt. Har Du ett arbete att utföra, så ägna hela Din kraft åt det.

Du arbetar då snabbare och med mera glädje. Spill inte bort tiden med onödigt prat, tala hellre litet än för mycket.

Gör Din arbetsplats till en inbjudande lokal, ty där skall Du vistas för att betjäna Dina kunder.

Behandla Dina affärsangelägenheter med allvar och omtanke. Tillvaratag Dina intressen samvetsgrant, och skall det senare komma Dig väl tillgodo.

Bär med- och motgång med lugn och värdighet. Giv aldrig dåligt lynne tyglarna. Inlåt Dig aldrig på något som Du ej förstår eller behärskar. Köp ej mer än Du behöver, inte ens om Du får byta Dig till det.

Betala punktligt.

Glöm ej att en man av ära är lika bunden av sitt ord som av sin underskrift. Hjälp andra när Du kan men gör det inte av fåfänga. Jaga ej efter att hastigt bli rik. En solid byggnad kan endast uppföras på en solid grund. Bevara Dina hemligheter för Dig själv. Bruka Ditt eget förstånd och låt ej andra tänka för Dig. Var självständig men med klokhet och försiktighet.

Text ur Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan 1953:12 (årgång 27).

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *