Hållbarhet och miljö

I HSBs program har arbetet för en bättre miljö löpt som en röd tråd sedan starten i mitten av 1920-talet. I början handlade det främst om att förbättra miljön i själva bostaden, medan det i dag ofta handlar om ekologi och hållbarhet.

”Renlighet” var av allra största betydelse för HSB vid starten, och Sven Wallander, en av grundarna, hävdade en gång att den viktigaste reformen i början var ”det rinnande och varma vattnet i köket”. En annan banbrytande miljöinsats var sopnedkasten. Genom dem kom man bort från de illaluktande soptunnorna på gårdarna.

Palme talade om miljö

Det så kallade Miljonprogrammet 1965-1975 kritiserades tidigt för bostadshusens utformning och miljön kring dem. På HSBs bostadsriksdag i Helsingborg 1967 höll Olof Palme ett tal som bland annat handlade om miljöfrågor. Palme sa där att den fysiska miljöns utformning blir en allt viktigare förutsättning för en människovärdig tillvaro och att miljön var allvarligt hotad genom den tekniska utvecklingen och vår bristande helhetssyn. Han menade också att planering för en bättre miljö ytterst måste bygga på människornas vilja och förmåga att gemensamt forma sin framtid.

Bättre boendemiljöer

Vid Socialdemokratiska arbetarepartiets kongress i oktober 1972 kom Palme in på att det nu var tid att satsa även på boendemiljöer: ”I det nya skedet för bostadspolitiken som nu förestår kan vi allt starkare inrikta ansträngningarna på att förändra boendemiljöerna, förhindra trist segregation och möta människornas växande anspråk på service.”

På 1970-talet rådde kraftig inflation, vilket återspeglades i bygg- och boendekostnaderna. Bristerna i boendemiljön bidrog till att riksdagen 1974 beslöt att bidrag skulle kunna lämnas till miljöförbättrande åtgärder i bostadsområden. Under åren 1975–1981 beviljades bidrag till över 1000 områden med ett sammanlagt belopp av drygt 275 miljoner kronor.

Miljödokument

I slutet av 1980-talet blev miljöfrågan en stor och övergripande fråga inom HSB i och med att man genomförde utredningen ”Riktlinjer för 90-talet”. Vid förbundsstämman 1990 presenterades HSBs miljödokument som innehöll organisationens grundsyn i miljöfrågan. Nu tog man upp ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen, och tillsammans gav man ut köpguiden ”Handla miljövänligt”.
Samma år framställdes också tre olika studiematerial kring miljöfrågan: ett material kring den yttre miljön i bostadsområdena, ett material kring miljödokumentet samt ”Kompostera mera”. 1992 utsågs även ett miljöråd med representanter för HSB-föreningarna och HSBs Riksförbund.

Brf Understenshöjden

I maj 1990 bildade fem entusiaster föreningen EBBA (Ekologiskt Byggande i Björkhagen). Syftet var att ekologiska bostäder skulle byggas på Understenshöjden intill Kärrtorps idrottsplats. Kontakterna med kommunen ledde till HSB och SMÅA (Småhus för självbyggeri). Projektet kom att innehålla 44 lägenheter, främst i radhus. HSB skrev i en broschyr om Stockholms första ekologiskt inriktade bostadsområde att det handlade om en ny boendeform som krävde kunniga och energiska människor som dessutom kunde samverka med andra. ”Det är de boendes engagemang som möjliggör det ekologiskt inriktade boendet.”

Författare: Historien om HSB

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *