Handelshistorik

Den internationella handeln har betytt mycket för utvecklingen från fattigdom till välstånd. De värderingar och ideal som vi förknippar med ett civiliserat samhälle – demokrati, humanitet, tolerans och fredligt umgänge mellan människor – är till stor del frukter av internationell handel.

Handeln ökar välståndet på följande sätt:

• Handeln gör det möjligt för konsumenter att köpa varor även där de inte kan framställas lokalt. På motsvarande sätt blir det möjligt för företag att tillverka varor som bygger på råvaror eller insatsvaror som inte kan framställas lokalt.

• Handeln gör det möjligt att utnyttja arbetsfördelning, specialisering och stordrift. Därigenom kan fler typer av varor och tjänster framställas och produktionskostnaderna blir lägre.

• Handeln ökar konkurrensen. Därigenom blir priserna lägre och företagen får starkare motiv att ständigt utveckla bättre och billigare produkter.

Genom handeln sprids kunskap och idéer snabbare, vilket stimulerar den ekonomiska utvecklingen. Men de kunskaper och idéer som sprids längs handelsvägarna handlar inte bara om ekonomi.

Genom internationell handel kommer människor i kontakt med andra kulturer, vilket främjar öppenhet och nyfikenhet. Det är därför inte så underligt att samhällen med stor internationell handel ofta har varit nydanande inom vetenskap och kultur. Det gäller t.ex. för Athen på 400-talet f.Kr., Florens på 1400-talet och Amsterdam på 1600-talet. Handeln bidrar dels till en materiell rikedom som kan finansiera vetenskap och kultur, dels till ett öppet samhällsklimat som stimulerar kreativt tänkande.

De värderingar och ideal som vi förknippar med ett civiliserat samhälle – demokrati, humanitet, tolerans och fredligt umgänge mellan människor – är till stor del frukter av internationell handel. Handel bygger på frivilliga överenskommelser och förtroendefullt samarbete. I samhällen med omfattande handel stimuleras egenskaper som ansvar och hederlighet. Medan krig bygger på att erövra byte, bygger internationell handel på att åstadkomma utbyte.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *