Hanna Lindmark – pionjär bland kvinnliga entreprenörer

När Hanna öppnar sin första matservering i Östersund 1902 har hon redan sin affärsidé klar. Det är då hon lägger grunden till det som ska bli Hushållsskolan Margareta, en affärsidé som kommer att ge framgång i mer än sextio år.

Hennes geniala plan är att företaget ska stå på fyra ben:

» Hushållsskolan där unga kristna flickor får lära sig laga mat, bästa svenska husmanskost. Flickorna undervisas också i etik och kristendom, hygien och näringslära. De som är tillräcklig skickliga ska efter utbildningen få arbete hos Hanna.

» Butiken där husmanskosten ska säljas nylagad.

» Restaurangen dit kristna familjer ska kunna gå utan att riskera att behöva sitta bland druckna gäster i rökiga och stimmiga lokaler.

» Festvåningen för måltider till födelsedagar, bröllop och begravningar.

Ingen har före henne formulerat den här väl genomtänkta idén – utan att Hanna själv förstår det är hon först med att lansera både take away och catering.

Hon tar en stor ekonomisk risk när hon hyr samtliga lediga lokaler i det nybyggda KFUM-huset på Kyrkgatan i Östersund, erbjuder sig att betala en årshyra på nära 150 000 kronor i dagens penningvärde och dessutom att städa och elda alla föreningslokalerna. Utan säkerhet i form av finansiärer eller långivare och utan erfarenhet av affärsverksamhet fattar hon sitt livs viktigaste beslut – att bli egen företagare. Pengar att driva rörelsen måste tjänas in dag för dag.

Egen telefonlinje

Hushållsskolan blir en framgång från början. Efter ett år kan hon utvidga, nyanställa och kräva bättre lokaler och en egen telefonlinje – en av de första i staden. Snart finner hon också en make och affärskompanjon. 1904 gifter hon sig med nivellören i Generalstaben, änkemannen Axel Lindmark. Han har en söndag kommit till hennes matservering med sina tre barn; det blir kärlek vid första ögonkastet och början på ett lyckligt äktenskap och ett väl fungerande arbetsteam. Axel sköter bokföringen i rörelsen som döps till Margaretaskolan när de etablerar sig i Norrköping 1906. Hanna, som nu heter Lindmark, är den drivande kraften med ständigt nya planer på expansion, Axel den eftertänksamme som försöker bromsa och hålla igen.

När Margaretaskolan är etablerad har Hanna Lindmark fyllt 46 år. Bakom sig har hon en barndom som fattigflicka och fosterbarn och trettio år som piga och hushållerska. Hon har ingen formell utbildning utöver en termin hos Elsa Borg i Vita Bergen i Stockholm. Det är där hon har lärt sig hur en skola för unga flickor ska drivas, hur man ska utbilda sin egen arbetskraft och hur man genom att vara framgångsrik i affärer också kan bli inflytelserik inom välgörenhet och mission.

Många slott och filialer

Hennes affärsbegåvning är lika stark som gåtfull. Intuitivt tycks hon veta när, var och hur hon ska etablera nya Margaretaskolor. Hon öppnar i Norrköping 1906 i tid för konst- och industriutställningen, i Stockholm lagom till Olympiaden 1912 och i Göteborg 1923 samtidigt med jubileumsutställningen. Snart har Margaretaskolan växt ut över landet och finns i Linköping, Borås, Malmö, Hälsingborg, Jönköping, Halmstad, Örebro och Västerås.

Affärsidéns fyra ben gör att Margaretaskolan klarar sig genom två världskrig och trettiotalets depression. Kristidens ransoneringar, som leder till varubrist, löser hon genom egna odlingar på sina egendomar – hon skulle idag kallas miljömedveten. Hon köper Steninge Slott 1923 och har 170 kor i Stenladugården, odlar tomater och meloner i växthus så stora att man kan köra därinne med häst och vagn. Mauritzbergs slott vid Bråviken odlas upp under hennes tid, Dicksonska palatset i Göteborg köper hon mitt framför näsan på stadens styrande, som därmed missar en god affär.

Hanna Lindmark.

Medarbetarna rekryteras från den egna familjen och bland de unga kristna flickor hon utbildar. Hanna Lindmark anställer enbart kvinnlig arbetskraft och kräver att de som arbetar hos henne ska förbli ogifta. Under alla år håller hon en hård hand över verksamheten och kontrollerar allt in i minsta detalj. Tillsammans med Axel besöker hon varje vecka Margaretaskolorna, inspektioner som motses med bävan av personalen. Då granskas kök och matsalar av Hanna, bokföring och lönsamhet av Axel.

Klarar Kreugerkraschen

Som första hyresgäst hos Torsten Kreuger i Citypalatset på Norrmalmstorg visar hon, mer än sjuttio år gammal, prov på djärvhet och moderna idéer. Inte ens Kreugerkraschen drabbar henne mer än marginellt. Om festvåningarna sviktar under vikande efterfrågan trappar hon upp verksamheten i butikerna; affärsidéns fyra ben står stadiga.

När hon 1927 får regeringens förtjänstmedalj Illis Quorum är hon sedan länge respekterad inom kretsen av kristna entreprenörer. Gustaf Törnqvist, delägare i kvarnen Ståhlbom och Co i Norrköping, hör till hennes vänner, likaså Efraim Ljung från Malmö, känd chokladfabrikör och uppmärksammad för att ha introducerat de amerikanska Dux-sängarna. Kaffefabrikören Anders Löfberg hör till vänkretsen och får långvarigt inflytande i Margaretaskolan.

Ekumeniskt arv skingras

Frikyrka och statskyrka sammanförs av Hanna Lindmark på Steninge och Mauritzberg. Genom att samla kyrkans främsta företrädare från olika läger till gemensamma konferenser spelar hon en aktiv roll inom ekumeniken och lägger grunden för det som ska fortsätta när hon testamenterar sin stora förmögenhet, egendomarna och alla Margaretaskolorna till fyra missionssällskap – Svenska kyrkans mission, Svenska Baptistmissionen, Svenska Missionsförbundet och Svenska Missionen i Kina.

Att Hanna går närmast oskadd ur trettiotalets depression anser hon själv bero på att hon aldrig satsar i aktier – hon har hela livet pengar på banken och tillgång till kontanter när så behövs. Hennes näsa för fastighetsaffärer gör att hon framgångsrikt placerar sina pengar i fast egendom. Under arbetet med boken Frälst, förmögen, förskingrad återfinns Margaretaskolans noggranna bokföring i Missionskyrkans arkiv på Lidingö. Där kan man också se att stora summor går till välgörenhet och mission under alla Hanna Lindmarks år vid makten.

I Missionskyrkans kassavalv på Tegnérgatan i Stockholm upptäcktes det glömda kassaskåp som innehåller de hemligstämplade dokument som avslöjar varför Margaretaskolan efter Hanna Lindmarks död gick under. I boken avslöjas den okända skandalen, hur maktmissbruk, inkompetens och förskingring på kort tid raserar det som Hanna Lindmark byggde upp under fyrtio år. Dokumenten finns nu i Riksarkivet.

 

Ur Företagshistoria 2008:2

Text: Ewonne Winblad är journalist och författare med förflutet bl.a. som chef för P1 respektive Rapport. Ewonnes bok ”Frälst, förmögen, förskingrad – Historien om Hanna Lindmark och Margaretaskolan” bygger på intensiva arkivstudier.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *