Hans Burmeister

Efter att Gotland hade blivit svenskt 1645 flyttade flera tyska köpmän till ön. En av dem var Hans Burmeister (trol. 1620-1681).

Han föddes i Lübeck och hans namn förekommer första gången i de gotländska dokumenten år 1647. Inledningsvis drev han en liten exportverksamhet, troligen som ombud för något handelshus i Lübeck.

Hans Burmeister etablerade sig sedan som självständig handlare och utvecklade en betydande importrörelse med varor framförallt från Lübeck, t.ex. salt, lin, hampa, vin, sirap, russin, socker, fikon, mandel, peppar, papper, strumpor och textilier. Han drev också viss exportverksamhet, främst av tjära men även av hästar, skinn, rovor och kött.

Ledande person i Visby

Burmeister lät även bygga fartyg för sin verksamhet och han kom att bli en av de ledande personerna i Visbys ekonomiska och politiska liv. Han tycks i hela sitt liv ha hållit fast vid det tyska språket, åtminstone i skrift.

Han var gift med Karin Jensdotter som tillhörde en av Visbys mest betydande familjer. Hon tog verksam del i affärerna, bl.a. köpte hon ett skepp i Stockholm. Efter Hans Burmeisters död 1681 skötte hon affärsrörelsen till sin död 1703.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *