Helsingborg – konsulernas stad

Helsingborg har beståtts med det stoltaste epitet som har förärats någon svensk stad, nämligen ”Konsulernas stad”. Staden har nämligen präglats av internationellt engagerade affärsmän som utnämnts till konsuler för andra länder. År 1930 fanns 20 konsuler i staden.

Två framträdande konsuler var Nils Persson och Petter Olsson. Persson öppnade egen diversehandel 1860 och började där sälja importerad guano, som användes som gödningsmedel i jordbruket. Persson grundade sedan flera industrier för tillverkning av bl.a. konstgödning, tegel och socker.

Petter Olsson fick burskap som handlare 1853 och kom att bli en av landets största spannmålsexportörer. Han bidrog även till anläggandet av en ångkvarn och flera andra industrier. Konsul Perssons ståtliga villa ligger kvar på Södergatan. Vid Kullagatan finns Petter Olssons hus som inrymde bostad, spannmålsmagasin och bönesal (Olsson var nämligen starkt religiös).

År 1872 rekryterade Petter Olsson den danske hamningenjören Johan Dunker för att leda hamnutbyggnaden i Helsingborg. År 1891 grundade Dunker Helsingborgs Gummifabrik med Olsson som huvudfinansiär. Sonen Henry Dunker blev disponent 1894.

År 1905 blev Dunker även chef för Trelleborgs Gummifabrik (från 1964 Trelleborg AB). Henry Dunker utvecklade företagen så att de blev störst på respektive ort. Helsingborgsfabriken kom på 1960- och 70-talen att möta hård konkurrens från låglöneländer och lades ner 1980.

Trelleborgsfabriken tillverkade bildäck och industrigummi och hade lättare att klara den internationella konkurrensen. Trelleborg AB är nu en global koncern inom polymerteknik, som tillverkar komponenter för bl.a. byggnader, bilar och rymdfarkoster.

Henry Dunker blev en av Sveriges rikaste personer och ledde företagen till sin död 1962. Han testamenterade sin förmögenhet till fonder och stiftelser som är majoritetsägare i Trelleborg AB men vars avkastning ska främja Helsingborg. Pengar har bl.a. bidragit till Stadsteatern och Dunkers kulturhus. Dunkers magnifika bostad, Villa Hevea (hevea av det latinska namnet på gummiträdet), blev ett sjukhem. Dunkers byst står utanför Stadsteatern.

Anders Johnson är skriftställare och författare till ett flertal böcker med näringslivshistorisk inriktning, bland annat boken Fånga platsen – guide till Sveriges företagsamma historia. Artikeln är hämtad från Centrum för Näringslivshistorias tidning Företagsminnen 2009:4.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *