Henrik Palme

Henrik Palme (1841–1932) grundade 1869 Stockholms Intecknings Garanti AB (”Inteckningsbanken”) som i Sverige introducerade inteckningslån för fastigheter.

Palme var mycket engagerad i samhällsfrågor, bland annat som ledamot av stadsfullmäktige, och ansåg Sverige var ”behärskat av en mängd tyranniska former och traditioner som förkväver enskilda och allmänna krafter”. Han var frihandelsvän och instiftade en fond för ekonomisk upplysning och forskning.

1889 tog Henrik Palme initiativ till bildandet av Djursholms AB som byggde upp Djursholms villastad och järnvägen dit. Djursholmsbolaget önskade en direktförbindelse till en mer central plats i Stockholm än Östra station, varför ett spår drogs till Engelbrektsplan. Eftersom ånglok inte accepterades i staden, öppnades 1895 världens första elektriska järnväg för persontrafik Engelbrektsplan–Djursholm.

I Djursholm etablerades en patricierförstad präglad av kulturellt frisinne. Ett kapell uppfördes för den radikalt sinnad predikanten Natanael Beskow. Han var även religionslärare i samskolan där hustrun Elsa var teckningslärare, Alice Tegnér musiklärare, Erik Axel Karlfeldt svensklärare och Viktor Rydberg inspektor.

Försäkringsman

Henrik Palmes halvbror Sven Palme (1854–1934) var internationellt ryktbar försäkringsman. Han gjorde livförsäkringsbolaget Thule i Stockholm till Nordens största försäkringsbolag genom att rikta sig till bredare befolkningsgrupper, inte minst till kvinnor. Thule hade grundats som livförsäkringsaktiebolag 1872 och köptes av Skandia 1963.

Palme ansåg att vinsterna i livförsäkringsrörelsen i första hand skulle gå till spararna och tillät därför mycket begränsade aktieutdelningar. Hans motto för försäkringsväsendet var: ”Grunden är vetenskap, medlet är affärsmässighet, målet är aktiv socialpolitik.”

1894 kom Sven Palme in i riksdagen och anslöt sig året efter till det nybildade vänsterliberala folkpartiet. I riksdagen engagerade sig Palme särskilt i försäkringsfrågor. Han motsatte sig en socialisering av försäkringsväsendet, men ville ha en effektivare lagstiftning och kontroll av de privata försäkringsbolagen. Han var den mest pådrivande för 1903 års försäkringslagstiftning och inrättandet av Försäkringsinspektionen. Palme var som ledamot i ålderdomsförsäkringskommittén med om att utarbeta förslagen till statlig folkpension och olycksfallsförsäkring.


Henrik Palme

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *