Heyman Schück

De judiska familjerna Hirsch och Schück kom till Sverige med två kattuntryckare (av franskans coton = bomull).

De tryckte mönster på tunna, glatta bomullstyger. De kattuntryckerier som tidigare hade funnits i Sverige var föga framgångsrika, eftersom de inte hade följt med i den internationella utvecklingen. Med den judiska invandringen blev det blev fart på branschen.

Spännmakaren David Hirsch (ca 1752–1811) flyttade från Mecklenburg till Stockholm 1792. Han fick tillstånd att starta ett kattuntryckeri 1801. Det blev ett av stadens största med ett 60-tal anställda. Hirsch mötte tidvis ett starkt motstånd från Borgerskapet och Kattun- och Tapetmakarsocieteten i Stockholm. Men statsmakten gav de invandrade företagarna sitt stöd.

Sönerna Isaac David Hirsch och Meyer David Hirsch var sockerbruksidkare. Isaac Davids son Abraham Hirsch var landets största musikförläggare.

Heyman Schück (1774–1834) kom från Oberschlesien och bosatte sig i Stockholm 1802. Han fick anställning som bokhållare hos David Hirsch och gifte sig med hans dotter Beata. År 1808 öppnade Schück ett eget kattuntryckeri. Han fick snabbt en ledande ställning inom Stockholms textilnäring och blev den mosaiska församlingens företrädare gentemot myndigheterna. Han blev svensk medborgare 1812 och var den förste juden som fick ett offentligt uppdrag, nämligen som ledamot i tullförfattningskommittén kort före sin död.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *