History Marketing: Astrid Lindgren AB

Alla företag har en historia som är unik för verksamheten. Vissa företag ser dessutom den egna historien som en strategisk resurs – och använder den aktivt för att växa och stärka dagens verksamhet. Med jämna mellanrum samlar vi sådana företag för att lära av hur de gör. Här är en film om Astrid Lindgren AB som delar med sig av hur de aktivt jobbar med sin egen autentiska berättelse, det vi kallar History Marketing.

Malin Billing, rättighetsansvarig på Astrid Lindgren AB (tidigare Saltkråkan AB) och barnbarn till Astrid Lindgren, berättade på HMS18 om hur det är att arbeta på ett företag där så många har en relation till dess historia. Medan många andra företag behöver arbeta aktivt för att intressera omvärlden för dess historia, behöver Astrid Lindgren AB ha en mer bevakande och vårdande inställning, så att den verkliga historien om Astrid Lindgren inte förvanskas eller förflyktigas.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *