Hjalmar Lundbohm

Järnmalmen i Kiruna har varit känd sedan 1600-talet. Någon malmbrytning kunde dock inte komma igång innan de besvärliga transportfrågorna hade lösts.

Brytningen inleddes i Kiirunavaara 1898, året innan järnvägen till Luleå stod klar. LKAB driver i dag världens största och modernaste underjordiska järngruva här.

Den som såg till att det skapades ordnade förhållanden i det unga gruvsamhället var Hjalmar Lundbohm (1855-1926). Han hade som geolog rest till malmfälten första gången 1889 för att rekognoscera förekomsten av apatit, en viktig råvara för handelsgödsel. Men Lundbohm kom i stället att intressera sig för järnmalmen och blev LKAB:s disponent 1898-1920.

Hjalmar Lundbohm 60 år.   Porträtt av Hjalmar Lundbohm
Till vänster: Hjalmar Lundbohm 60 år. Till höger: Porträtt av Hjalmar Lundbohm.

Införde två veckors semester

Hjalmar Lundbohm var en framsynt och socialt engagerad industriledare. Han gjorde företaget till pionjär genom att inrätta yrkesskola för pojkar och flickor 1909 och införa två veckors semester 1912. Bolaget prenumererade också på en tidning från hemorten till alla anställda som flyttat till Kiruna från olika orter i Sverige.

Intresserad av konst

Lundbohm var känd för sina konstnärliga intressen och för sitt stöd till forskningen om Lappland. Han tog emot många av tidens ledande konstnärer och kulturpersonligheter som gäster och låg bakom den höga arkitektoniska och konstnärliga ambitionsnivå som sedan grundandet har präglat Kiruna. Det mest fullödiga uttrycket för detta är Kiruna kyrka, donerad av bolaget (arkitekt Gustaf Wickman 1912 med utsmyckningar av Christian Eriksson och prins Eugen).

Det finns bara en grav i parken vid Kiruna kyrka, Hjalmar Lundbohms. På den stora gravstenen står: ”Till fosterlandets båtnad blottade han bergets skatter och skapade staden.”

Boliden Bangård och gruvbyggnader, Industrianläggning; Utv malm/mineral. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *