Hon gav engelskorna en rejäl utbildning

Förr var utbildning en sak bara för pojkar: inte förrän 1927 fick flickorna tillträde till läroverken. Men redan på 1800-talet startades flera skolor av kvinnliga entreprenörer. En av de mest betydelsefulla hette Martina Bergman Österberg.

Utbildningen på läroverken var gratis för pojkarna, vilka stod i kö till en plats. Kursplanerna var givna, rektor och lärare avlönade och verksamheten finansierad av stat och kommun. Läroverk för flickor existerade inte ens. Men från 1800-talets mitt och fram till 1927 startades över 150 privata flickskolor av kvinnliga skolentreprenörer. Till skillnad från sina manliga kollegor behövde kvinnorna som startade skolorna både rekrytera elever och lärare, bygga skolhus och skapa ett attraktivt curriculum. Elevavgiften måste sättas så högt att de fick tillräckliga inkomster för driften. Varje skola behövde ledas som ett företag.

Utbildningen av pojkar sköttes alltså av skoladministratörer, medan utbildningen av flickor leddes av skolentreprenörer. Några av de kvinnor som imponerar särskilt med sin pedagogik, skolbyggnader och många elever är Anna Ahlström, Anna Whitlock och Anna Sandström.

Okänd svensk pionjär

En kvinna av minst samma kaliber som de var Martina Bergman Österberg. Hon valde dock England och gymnastik som sitt verksamhetsfält och blev där och i andra delar av världen omåttligt framgångsrik. Däremot förblev hon i princip okänd i Sverige. I internationella översiktsverk om pionjärer inom gymnastiken presenteras hon till och med ofta som engelska.

bo3633-fencing-in-hampstead-gymnasium-ca1890

Tillspetsat. Kvinnliga fäktare i Hampstead Gymnasium, Storbritannien, cirka 1890. Källa: Ekerlids förlag.

Min relation till Martina Bergman Österberg började då jag blev ordförande i stiftelsen Apelrydsskolan i Båstad. Det var hon som hade donerat gården som utgjorde basen för skolan till Fredrika Bremer Förbundet (FBF) 1914. Enligt donationsbrevet skulle FBF där starta en skola i trädgårdsskötsel för flickor. Mycket har hänt sedan dess, och numer är skolan en gymnasieskola med internat för flickor och pojkar.

Men om donatorn Martina Bergman Österberg fanns inte mycket information att få. Att hon startat ett college för gymnastikutbildning i England och att hon besökt Apelryd under somrarna, kände man till. Det var allt. Jag ville veta mer och började söka information om henne.

Kallades Napoleon av eleverna

I Sverige och i svenska arkiv fanns ett begränsat material. Det mesta intressanta var uppgiften att Martina Bergman Österberg var faster till Signe Bergman, rösträttsgeneralen. Signe Bergman innehade en rad positioner inom LKPR (Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt) och ansågs mycket kraftfull. Kanske hade de två kvinnorna även temperament och personlighet gemensamt, då brev avslöjar att Martina Bergman Österberg kallades Napoleon av sina elever.

bo5433-swedish-dril-ca1898

Exportrörelse. Engelska kvinnor har svensk gymnastik cirka 1898. Källa: Ekerlids Förlag.

Mitt sökande efter material fortsatte i England. På det som numera heter North West Kent College i Dartford utanför London visade det sig finnas ett stort arkiv med brev och annat, omfattande flera rum. Det kommunala colleget hade övertagit mark och byggnader från Kingsfield, Martina Bergman Österbergs college som hon köpt år 1895. Då flyttade hon nämligen sitt college från centrala London ut till Dartford.

Arkivet drivs av frivilla krafter inom the Bergman Österberg Union, en förening som startades 1902 för de elever som examinerats på skolan. Trotts att Kingsfield lades ned 1986 lever vänföreningen, och den arbetar med att sprida information om Martina och hennes insatser för att introducera gymnastik och gymnastikutbildning för flickor i England och i samväldet. På hundraårsjubileet efter hennes död 2015 samlades flera hundra medlemmar inte bara från England utan även från USA, Japan, Australien, Kanada och Sverige. De menade att hennes anda präglade skolan långt efter hennes död.

Svensk sjukgymnastik spreds i Europa

För att kunna förstå Martina Bergman Österbergs insatser behövde jag sätta mig in i gymnastikens ställning i Sverige och världen under slutet av 1800-talet. Den svenska gymnastiken, så kallad friskgymnastik såväl som sjukgymnastik och massage, ”erövrade” nämligen Europa, länderna i samväldet samt USA och Japan i slutet av 1800-talet. Först kom de svenska manliga gymnastikdirektörerna, examinerade från Kungliga Gymnastiska Central Institutet (GCI), som startats av Per Henrik Ling 1812 efter kunglig order. Syftet med utbildningen var att förbättra det svenska folkets (läs männens) kondition och därmed stridsduglighet.

Svenskar öppnade framgångsrika praktiker för sjukgymnastik i städer som London och Paris, där de sade sig kunna bota de flesta sjukdomstillstånd, alltifrån ryggskott till reumatism. På den tiden stod sjukgymnastiken högt i kurs, och gymnastikdirektörerna jämställde sig med läkarna. Från 1864 fick kvinnor tillträde till en ettårig GCI-utbildning (för män var den treårig).

bo1089-cricket-1913

Bollsport. En del i Martina Bergman Österbergs framgångsrika upplägg var att hon blandade svensk gymnastik med brittisk tävling. Källa: Ekerlids förlag.

Bergman blir pionjär i Storbritannien

När Martina Bergman Österberg antogs 1879 hade utbildningen för kvinnor förlängts och blivit tvåårig. Efter examen 1881 begav sig även Bergman Österberg till England, men till skillnad från sina manliga kollegor för att arbeta med så kallad friskgymnastik. Hon anställdes som Lady Superintendent vid London Schoolboard med uppgift att undervisa barn och deras lärare i den svenska Linggymnastiken.

Nästan genast blev hon omskriven och uppskattad av både lärare och elever. Snart insåg hon behovet av en utbildning av gymnastiklärare som helt saknades i England. För engelsmännen var det sport och tävlingar som gällde, inte disciplinerad gymnastik inomhus som i Sverige och Tyskland.

Parallellt med sitt arbete på London Schoolboard skapade Martina därför en gymnastiklärarutbildning för kvinnor 1885. Den utbildning som hon presenterade var i paritet med GCI:s utbildning, men hennes genidrag var att kombinera den svenska gymanastiken med de engelska sporterna.

Tidningarna skrev berömmande om hennes elevuppvisningar, och eleverna strömmade till. Den nya utbildning gav de engelska kvinnorna ett nytt välavlönat yrke, samtidigt som flickor för första gången kunde få undervisning i gymnastik.

bo1046-kingsfield-south-and-east-view-ca1912

Köpte. Martina Bergman Österbergs college Kingsfield, som hon köpte när hon flyttade ut från centrala London. Källa: Ekerlids Förlag.

Utbildade kvinnor startade skolor

Efter en tid ville många av hennes elever följa Martina Bergman Österbergs exempel och startade egna skolor, både i England och i andra länder. Hon lyckades också övertyga engelsmännen om att kvinnor borde ha en egen inkomst och att gymnastikutbildning för alla var avgörande för nationens framtid.

Det har varit märkligt att följa vad Martina Bergman Österberg åstadkom i England, som omyndig, invandrare och kvinna. Hon var en sann entreprenör och tycks ha slagit ned motstånd och svårigheter med sin karisma och energi. Hon var övertygad om att hon hade ett viktigt uppdrag att sprida Lings gymnastik i England, något som säkert är ett viktigt skäl till att hon lyckades.

Författare: Birgitta Wistrand

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *